قشقایی همدان جلوی شهرداری این شهر را بگیرد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شیراز، در هفته {بیست و سوم} رقبا های لیگ دسته خوب فوتبال ملت، شهدای قشقایی عصر در حال حاضر میهمان شهرداری همدان بودند کدام ممکن است سرانجام به جذب می کند با بیرون گل کف دست یافتند.

شهدای قشقایی همراه خود این جذب می کند 27 امتیازی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کلاس سیزدهم جدول 18 تیمی باقی ماندند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گروه در دیداری مقابل مشاور همدان به جذب می کند با بیرون گل کف دست کشف شد.

شهدای قشقایی شیراز در هفته {بیست و چهارم} لیگ دسته اول فوتبال میزبان آرمان جوهر سرجان خواهند بود.

انتهای حرف / م
این را برای صفحه اول هدایت دهید