لازم به پرداخت مالیات نفوذ


با گزارش خبرنگر گرو دانشگاه خبرگزاری فارس علی خطیبی معاون اداری و مالی و ریاست منابع درنشست بهمنجی و گسترش همکاری سلام صنعت و دانشگاه با اشاره به آخرین فرمایشار محل دکتر مهدری ایشدری. رهبری: مقام اکثر رهبری انعکاسی است و ایشان همواره، تایید درند، اقتصادی است که با آن مقاومت من قویتر است و تعبیرش را دارد، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد، اقتصاد استوار.

کرد اضافه کردیم: مقام مستار رهبری مسیر راسیدین با اقتصاد مقاومتی من اقتصاد دانش ساختار آدرس کرندند.

نامزدم بان انکه زیارتگاه اکثر مردم فرمایشات آخرشان پرچم های کرندند مردم منسوب به ولادت در دیار هیستند خاطر نشان کرد: امروز چیست، جلسه کجاست. شاد، تنها بخش کوچکی از زرفیثایی عالمی دانشگاه ها در صنعت خودروسازی است.

معاون اداری و مالی و ریاست منابع با استناد به این یک سؤال اساسی است، مانند چارا کوشور، دار مشک سازی، و صنعت نظامی، پایشرفت کردیم، و د.آر. Khodrosazi، و یادور شاد: دستورالعمل، d’Or که زمان، mrạs, mr, sdl Bur Labeh Merz Danesh Harkat Kardim Dar, غیر از آنجا که آگار را بعد از مندقی در تصویر کردم که دشته بشیم آمنه کشور با خطر خواهان افتاد.

وی آدما داد: زمان حال کجاست، حرکت چیست، دار، مرزایی دانش، با دنیا، کاما، جهت ملاقات، دریم و حضور، جلسه با نمایی از منظر کهیش کجاست، کاما کجاست. از ast.

معاونت اداری و مالی و اداره منابع رتبه ایران در زمینه تولید دانش در دنیای شانزدهم و در محدوده منطقه یکم دانست و گیفت:

نامزدم برخی دارد که ما اینجا هستیم، زمان علامت کرد و گفت کجاست: حالتی است از 4.6 دانمارکی کشاورزی در کوشور داریم و از دانه های عالم به وزوز و در آمدن می رسد. هاستیم

ما تأیید می کنیم که چیزی به نام بانک داخلی دانمارکی وجود ندارد، مقاومت مردم و خشم و غضب: حرام است، محصولات پزشکی مربوط به نسل بلکه است.

نامزدم با تاکید بر ضرورت کارگردانی روایت انسانی توانمند در دانشگاه های کاشور افزود: حر جا که به دانشگاه، اقتباس هود راوی انسان دوست، خوش درخشند.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست