مسابقات موج استفاده قهرمانی آسیا 2 طلا و یک دو نقره برای ایران به گزارش رسید


به گزارش خبرگزاری فارس، رقبا‌های قهرمانی آسیا در آب‌های آرام همراه خود فینال 2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 جانبه در ماده 500 متر شکسته نشده کشف شد.

الناز الشافیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هادیه کاظمی در فینال کایاک 2 نفره 500 متر بانوان همراه خود زمان خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید 50 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 592 ثانیه دوم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال نقره کف دست یافتند. {در این} مسابقات نمایندگان قزاقستان مقام اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان ازبکستان، تایلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندونزی مقام های سوم به همان اندازه پنجم را به شخصی اختصاص دادند.

علی آقامرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بایمن جافدل در فینال کایاک 500 متر پسرها همراه خود زمان 1:32.723 دقیقه نفر اول شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال طلا کف دست یافتند. نمایندگان قزاقستان، ازبکستان، چین تایپه، اندونزی، قرقیزستان، تایلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند در رتبه های دوم به همان اندازه هشتم قرار گرفتند.

عادل مگالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد نبی رضایی در فینال دوی 500 متر پسرها همراه خود زمان 1:43.310 دوم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال نقره رسیدند. {در این} مسابقات نمایندگان ازبکستان مقام اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان قزاقستان، تایلند، اندونزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند مقام سوم به همان اندازه ششم را به شخصی اختصاص دادند.

در فینال کایاک 500 متر پسرها، پیمان گاویدل، علی آقامرزایی، امین بودکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوریا شریفی همراه خود زمان 1:23.138 دقیقه شناخته شده به عنوان اولین نفرات حاضر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال طلا کف دست یافتند. نمایندگان ازبکستان، اندونزی، قزاقستان، چین تایپه، تایلند، قرقیزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند دوم به همان اندازه هشتم شدند.

این مسابقات فردا به مسافت 200 متر در پاتایا تایلند شکسته نشده می تواند داشته باشد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید