مشارکت مدارس علمیه مشهد در اسکان زائران نوروزی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند مشهد، انواع اجتناب کرده اند مدارس علمیه مشهد برای اسکان زائران در امتداد طرف ورزش های جهادی برای اسکان زائران نوروزی در مشهد تصمیم گیری شده است.

حدود 2000 نفر اجتناب کرده اند زائران نوروزی در مدارس علمیه نواب، عباسقلی خان، حضرت مهدی (عج) را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیت الله خویی مستقر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه ادعا وسط مدیریت دانشکده علمیه خراسان، اسکان زائران نوروزی در مدارس علمیه مشهد شکسته نشده ممکن است داشته باشد. به همان اندازه سر اجتناب کرده اند بازدید نوروزی بود.

به آگاه حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین سید ابوالفضل کاظمی، رئیس اداره بخش علمیه خراسان، مدیران مکلف به سند عنوان در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان اجتماعی آن دسته اجتناب کرده اند مدارسی هستند کدام ممکن است می توانند میزبان باشند.

انتهای پیام/ 70079
این را برای صفحه اول اصرار دهید