مهمترین پروژه سلول درمانی کشور در آغاز عملیات


حضور حجت الاسلام حسن شجاعی در مجلس شورای اسلامی، خرم دریا و نمایندگان سلطنتوگو وی در گفتگو با خبرنگار پرشین وی در زنجان از موافقت با تغییر کاربری 10 هکتار زمین برای ساخت مرکز سلول درمانی سلطانیه گفت: این زمین اگر نه بیشتر، زیربنای مرکز خواهد بود. کارهای ساختمانی زیاد عملیات اداری به زودی آغاز خواهد شد.

نماینده خرم دریا و مردم السلطنه با بیان اینکه از همان ابتدای نمایندگی در امر مراکز سلول درمانی در دو بعد استانی و ملی حضور داشته اند، افزود: تایمز صحبت کرده است.

وی با تاکید بر تلاش برای رفع مشکلات موجود برای احداث مرکز سلول درمانی سلطانیه گفت: رایزنی های متعدد برای رفع مشکلات موجود. مقامات به عنوان مثال در دو وزارتخانه کشاورزی و بهداشت جهاد کرده اند تا با رفع مشکلات این پروژه آغاز شود.

شجاعی در ادامه با تاکید بر اینکه حل مشکلات پروژه مرکز سلول درمانی در استان پیگیری شده است، ادامه داد: مقامات برای رفع مشکلات این طرح در رده های مختلف آنلاین بودند و هر مشکلی که راه حل استانی داشت برطرف می شد زیرا اجرای این طرح مایه مباهات استان خواهد بود.

خرم دریا و نماینده مردم السلطنه در مجلس شورای اسلامی بر نقش اجرای طرح هایی مانند مراکز سلول درمانی در توسعه استان تاکید کردند و افزودند. مقامات ملی و استانی این پروژه در مسیر عملیات اجرایی قرار دارد.

وی کارشکنی در اجرای پروژه مرکز سلول درمانی سلطانیه توسط برخی افراد یا تسریع در اجرای آن را برشمرد. مقامات او موافقت کرد و گفت: با او برخورد لازم است مقامات به عنوان مثال با تغییر کاربری 5000 متر به جای 37 هکتار زمین مورد نیاز پروژه موافقت شد و قرارداد تغییر کاربری را منوط به پیشرفت کار کردند. این منطقه به هیچ وجه نمی تواند شروع به فعالیت کند.

شجاعی اصرار کرد: با مقامات کار به آرامی و با همکاری انجام شد. مقامات ملی با تغییر کاربری 10 هکتار موافقت کرده و عملیات اجرایی پروژه به محض رفع مشکلات اجرایی آغاز می شود.

پایان پیام / 73004
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.