موضوع حقوق بشر نمونه ای از بی میلی آمریکاست.


به گزارش خبرنگار اندیشکده خبرگزاری فارس، حقوق بشر از دیرباز بهانه ای برای دخالت، غارت و ظلم در جبهه سلطه بوده است. در هفته حقوق بشر آمریکا (6 تا 12 تیر) گزیده ای از سخنرانی های حضرت آقا (رحمه الله) درباره «واقعیت حقوق بشر آمریکایی» را می خوانید.

فعالان حقوق بشر از زباله حمایت می کنند.

رئیس جمهور آمریکا شورش و خرابکاری را یک جنبش مدنی معرفی کرد! سوزاندن بانک، سوزاندن اتوبوس، کشتن رهگذر بیگناه، کشتن مادر و خواهر شهید به خاطر چادر زدن، سوزاندن موتور یک جوان چون فضیلت دارد، همه اینها مدنی است؟ شما از حقوق بشر صحبت می کنید، از دموکراسی صحبت می کنید، اما جنبش توده ای را در انتخابات، در انتخاب آنها، در حضور آنها در صحنه نمی بینید. آیا از یک فرد مزاحم و مزاحم حمایت می کنید!؟ شما آن را جنبش مدنی می نامید؟ خجالت نمیکشی آنها ادعا می کنند که ما طرفدار حقوق بشر هستیم، در قبال حقوق بشر احساس مسئولیت می کنیم! شما در موقعیتی نیستید که در مورد حقوق بشر با کسی صحبت کنید. در چند سال اخیر نسبت به گذشته چه تغییری کرده اید؟ آیا کشتار در افغانستان را کاهش دادید؟ آیا مشارکت خود را در عراق کاهش دادید؟ آیا از کشتار فاجعه بار مردم و کشتار کودکان در غزه که مدعی حمایت از حقوق بشر هستید حمایت نکردید؟ (1397/01/01)

موضوع حقوق بشر نمونه ای از بی میلی آمریکاست.

یکی از این مسائل حقوق بشر است. حالا عده ای می گویند گوانتاناموی او عرق شرم بر پیشانی هر انسان شریفی است. امضای حکم شکنجه توسط رئیس جمهور آنها باعث شرمساری مرد در برابر حقیقت می شود. اسناد گوانتانامو و اسناد تحقیقاتی به دستور مافوق آنها سوزانده می شود. افرادی که نسبت به حقوق بشر بسیار بی تفاوت هستند. کسانی که ملت ها را تحقیر می کنند. اگر امروز با مردم عراق صحبت کنید، اولین چیزی که می گویند این است که به ما توهین می کنند، ما را تحقیر می کنند. اولین چیز بیکاری و گرسنگی نیست. جوان عرب یک غرور دارد، یک غرور دارد. جلوی چشمان همسرش به او دستبند زده و کفش به پشتش زده و او را کتک زدند. او را شرمنده می کنند. بنابراین آنها با حقوق بشر بیگانه هستند. در زندان ابوغریب عراق بلاهایی بر سر متهمان می آید که مردم از یادآوری آن شرم دارند. یادم می آید گاهی خجالت می کشم. بعد بگو حقوق بشر! و اینک هر دولت اپوزیسیون جهان از جمله جمهوری اسلامی خود را به نقض حقوق بشر متهم می کند! (1397/10/13)

کافر همه را دین خود می داند.

[آمریکایی‌ها] دهان کثیف خود را می گشایند و مردم پاک و وفادار و شریف ایران را متهم به نژادپرستی و آنچه که شایسته آنهاست می کنند. از حقوق بشر می گویند! آمریکایی ها حق ندارند به نام حقوق بشر صحبت کنند. کسانی که جای زخم بر پیشانی خود دارند مانند زندان های گوانتانامو و ابوغریب و بمباران مناطق مسکونی در عراق، افغانستان و جاهای دیگر مظهر نقض حقوق بشر هستند. آنها جرات دارند دوباره در مورد حقوق بشر صحبت کنند.(11/10/2018)

ما لیبرال دموکراسی غربی را نمی خواستیم، زیرا آن را تجربه کردیم.

ما در دوران پهلوی دنیای جذابی را دیدیم که غربی ها ارائه می کنند – از جمله حقوق بشر و آزادی و رای. ما آن روز معنای دموکراسی و حقوق بشر را فهمیدیم. خود آمریکایی ها با حکومت پهلوی برای راه اندازی کمپ ها و شکنجه گاه های ترور ساواک و ایجاد ابزار و روش های شکنجه برای شکار جوانان مردم و ظلم به ملت همکاری کردند! این لیبرال دموکراسی است که امروز به مردم جهان وعده می دهند و رادیوهایشان تبلیغ می کنند که به سمت آن بشتابند. ای مردم جهان سوم! از جمله به ما می گویند. ما این را در زندگی خود تجربه و تجربه کرده ایم. برای ما دیده نشد. دولت سیاه دیکتاتوری پهلوی را که از چنگالش خون می‌ریخت و فساد از سر و پایش می‌ریخت و همه این‌ها با کمک آمریکا زیر سایه آمریکا و اعتماد به این کشور از نزدیک لمس کرده‌ایم. جنایات ما این موارد را ندیده ایم. حقوق بشر آمریکایی را اینجا در گوشه و کنار زندان ها و شکنجه گاه ها دیده ایم و با گوشت و پوست خود لمس کرده ایم.(24/06/2018)

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.