مکان های جنسی – بیش اجتناب کرده اند منصفانه مکان موجود است کدام ممکن است خواهید کرد می شناسید

رسمیت ورزشی او در {اتاق خواب} 5 بار در هفته به حداقل یک بار در ماه یکبار کاهش یافته است است. مکان همه عامل بی رنگ شد؟ خواه یا نه می توان آن را مناسب ترتیب کرد؟ همه روابط برای روشن نگه از گرفتن منقل به به سختی ادویه خواستن دارند. استراتژی ها پوزیشن جنسی ما فوق العاده معاصر تر اجتناب کرده اند کاما سوترا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت باشید کدام ممکن است ادامه دارد همه آنها را امتحان نکرده اید.

سبک سودوکو: مکان های 1 به همان اندازه 9 کاما سوترا را با بیرون تکرار کردن هیچ عددی در زمینه آنها تحمیل کنید.

سبک انگلیسی: صورت شخصی را همراه خود یونیون جک بپوشانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پادشاهی متحد در نظر گرفته شده کنید.

سبک پینت بال: همراه خود سلاح انتخابی شخصی، حباب های تصادفی را اجتناب کرده اند در اطراف {به سمت} آنها شلیک کنید.

سبک بیوه سیاه: خوش بگذره ولی یکی کشته میشه.

سبک مکدونالد: هنگام معاینه مک فلوری او فریاد بزنید “ممکن است آن را ترجیح می دهند”.

سبک باغبانی: بذر شخصی را بکارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط معده او را تماشا کنید.

SAS STYLE: برهنه در یک واحد بوته پنهان شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را غافلگیر کنید.

سبک کانتوریونیستی: بدون در نظر گرفتن اصولاً اجتناب کرده اند خواهید کرد در زمینه او باشد.

مدونا استایل: 2 عدد بستنی را روی سینه های شخصی بچسبانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه منصفانه باکره حرکت کنید.

سبک ماتریکس: در هوا بپرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان در هوا جفت گیری کنید. بهتر از در خزیدن

سبک هلیکوپتر: حرف H را در اطراف دندان های خانم شخصی بکشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید لمس کردن هلیکوپتر او را تماشا کنید.

سبک جیب دوتایی: کیسه ای را روی اوج او را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی را روی اوج شخصی بگذارید به همان اندازه مال او کنده شود. مفهوم آل برای زنانی کدام ممکن است در هنگام استفاده اجتناب کرده اند لیوان آبجو کشیده می شوند.

سبک سگی: پای او را بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین بمالید به همان اندازه به ارگاسم برسید. بیشتر است روزی کدام ممکن است او خواب است.

سبک زن اضافه وزن: آنها را در آرد بغلتانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در قطعه خیس بگردید.

سبک آفتاب سوختگی: ساده اندام تناسلی ممکن است حساس تنبل.

سبک بافتنی: در، بیش اجتناب کرده اند حد، اجتناب کرده اند طریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج.

سبک کوکی هوکی: موجود در، پوست، موجود در، پوست، سپس همه عامل را تکان دهید.

سبک بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت: هر 2 عینک، خاندان مقدس فلورسنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستکش به توجه می زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنند با بیرون شکستن به شخصی هر دو مه شدن عینک شخصی وارد شوند.

سبک ترامپولین: به طور متناوب افزایش کنید. او ابتدا در حالت نشسته لمس کردن می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زن همراه خود هدف تأثیر می گذارد روی آن لمس کردن می آید.

به سبک ترامپولین: معمولاً پس اجتناب کرده اند شکست مکان زودتر دنبال تبدیل می شود.

سبک نظامی: اجتناب کرده اند آنها بخواهید ساده همراه خود زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مسواک برقی تفنگ خواهید کرد را آلوده نشده کنند.

سبک پیناتا: اجازه دهید آنها را اجتناب کرده اند درخت آویزان کنند در حالی کدام ممکن است آنها را نوک می زنند.

سبک سکس ایمن: هر 2 آنجا دراز می کشند، حساس نمی کنند، ساده به این در نظر گرفته شده می کنند کدام ممکن است اگر اینقدر اجتناب کرده اند امنیت آگاه نبودید، چه کاری می توانستید انجام دهید.

سبک نبرد ستارگان: منصفانه حمله غافلگیرکننده اجتناب کرده اند پایین انجام دهید.

دیوید بلانکت استایل: سگت را بیاور

سبک زندان: صابون را زیر دوش بیندازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمالی را در دهان او بگذارید.

007 STYLE: همسرت را به درستی محدوده کن کدام ممکن است فردا خواهد شخص.

سبک دخترانه ESSEX: زن را وادار کنید کدام ممکن است رکاب سفید بپوشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگوید “می توانید کباب ممکن است را ببینید”.

سبک اسکورت: بوسیدن جایز نیست، با این حال لیسیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو زدن به اعضای شخصی هیکل یکدیگر انصافاًً خوشایند است.

سبک DIY: معمولا توسط خودم اجرا تبدیل می شود.

دوستان یک بار دیگر به سبک متحد می شوند: این کار را همراه خود دوستان عجیب و غریب انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد ده سال تولید دیگری آنها را نبینید.

سبک رژیمی: همه عامل دوره ای به نظر می رسد مانند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است، با این حال سبک شیرینی ندارد.

سبک آمریکایی: این کار را در حین مصرف کردن همبرگر انجام دهید.

سبک نیروی محرک عرضه: تمام روز را صبورانه منتظر می مانید، با این حال دوباره نمی آید.

سبک نیمکت: نرخ بهره زیرین به معنای تیز کردن بالقوه است.

سبک تجربه: بعد اجتناب کرده اند 10 دقیقه خفن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پفک میگه ادامه دارد اومدیم؟

باربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کن استایل: با بیرون خم کردن بازو ها هر دو پاهای شخصی اتصال جنسی داشته باشید.

MISSION IMPOSSIBLE STYLE: شخصی را اجتناب کرده اند منصفانه سیم اجتناب کرده اند سقف آویزان کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون برانگیختن او اقدام به آمیزش کنید.

سبک بیگانه: اجتناب کرده اند پروب شخصی بیشترین استفاده را ببرید.

سبک نینجا: او به هیچ وجه نخواهد پیدا شد کدام ممکن است خواهید کرد آنجا بودید. اگر حتی صفحات را حساس نمی کنید {مفید است}.