نابغه یک هویت ملی و هویت فرهنگی است/ ۷۳ درصد مردم از اینترنت استفاده می کنند.


به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، آیت الله شیخ علی خاتمی در جلسه شورای فرهنگی مردمی زنجان با نامگذاری روز مرکز استان و نامیدن روح زنجان به عنوان سند هویت ملی و هویت فرهنگی ما، اظهار داشت: روز شیخ اشراق است. نام یک روز با 17 مرداد موافقم چون روز استان زنجان درج شده است اما متاسفانه از تقویم حذف شده و گزینه مناسبی جز شهید مجید شهرری برای نامگذاری روز شهر زنجان نمی بینم افتخاری برای شهر. زنجان کا

امام جمعه زنجان با انتقاد از ناشناخته ماندن مشاهیر و شخصیت های شاخص استان زنجان، افزود: کارها و خدمات شهید مجید شهریاری در 30 سال آینده روشن تر از امروز خواهد بود. زیرا او نه تنها در تولید علم بلکه در ابعاد جسمی و روحی نیز سرآمد بود و در واقع این دانشمندان بزرگ، شهیدان علم و دانش بودند.

وی افزود: در زنجان شخصیت ها و نخبگان علمی زیادی وجود دارند که روز ولایت نامیده اند اما به دلیل اندیشه های فلسفی شیخ شهاب و آثار ماندگار شناخته شده ای است.الدین سهروردی این نام نیک برای ولایت است.

در ادامه جلسه سعید احمدی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه 20 نقطه فرهنگی را شناسایی کرده ایم، افزود: واریز شده در اطلاعات در کشور با ضریب خطای پایین.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: اطلاع رسانی فرداسازگار با تمام اندام ها ذیما مسائل فرهنگی را برای بهبود و نتایج دقیق در بخش استان ارائه خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: متاسفانه در مسائل فرهنگی استان زنجان قدم های خوبی برداشته نشده است و به کمک آمار و آمار می توان اکوسیستم فرهنگی و علایق و سلایق مردم را شناسایی کرد.

احمدی افزود: باید اتاق منزلت فرهنگی در استان زنجان راه اندازی شود چرا که از نظر آمار و ارقام در زمینه مسائل فرهنگی کار بدی انجام داده ایم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: آمار دقیقی در حوزه اطلاع رسانی نداریم بنابراین برنامه های فرهنگی تصمیمات و اقدامات درستی ندارند.

وی یادآور شد: اتاق وضعیت باید با کمک ارگان ها باشد. ذییک پیوند برای بررسی داده های استان ایجاد کنید زیرا داشتن اطلاعات کافی از نظر فرهنگی، فکری و سیاسی بسیار مهم است.

مدیرعامل موسسه بینا با اشاره به بررسی میزان مصرف اینترنت در کشور گفت: ۷۳ درصد مردم از اینترنت استفاده می کنند و ۲۷ درصد از اینترنت استفاده نمی کنند.

هادی نیا با بیان اینکه این نظام مصرف مربوط به سطح تحصیلات است، گفت: میزان استفاده از اینترنت در جامعه دانشگاهی به 97 درصد و در بین افراد بی سواد و بی سواد به 30 درصد می رسد.

وی گفت: امروزه بین مصرف اینترنت و سایر کالاهای فرهنگی موجود در جوامع شهری و روستایی تفاوتی وجود ندارد.

این محقق با اشاره به اینکه آمارها نشان می دهد هر خانواده بیش از 100 هزار تومان در ماه در اینترنت خرج می کند، گفت: این بررسی نشان می دهد که میزان استفاده از اینترنت به میزان درآمد بستگی دارد، مهم نیست، بستگی به میزان درآمد دارد. میزان تحصیلات و نیازهای مردم.»

پایان پیام / 73005
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.