نتیجه گیری دومین جشنواره شهید بهشتی


مراسم ختم دومین جشنواره شهید بهشتی چهارشنبه 4 اسفند 1379 با حضور حجت الاسلام نورالله قدرتی معاون حقوقی و امور شوراهای قوه قضائیه، حجت الاسلام مهدی هادی رئیس قوه قضائیه و قوه قضائیه.
بارانی دبیر جشنواره شهید بهشتی در کجاست مراسم دولت: دو اصحاب دعوی شرکت در جشنواره تا 10 آبان امسال فرصت ارسال آثار دشتند که بنا بر درخواست در سه مرحله و تا پایان دی عین زمان پسوند شاد 10 و د ارسال. در مجموع 10. 153 اثر جابجایی مقدار چرخش به پایان دوره. دور بخش ناووری، دور نهایات 14، دارای مرحله انقباض دوره ای است.

حمید واکیل

13:214

1400-12-4


http://fna.ir/762kz