نجف آباد در جایگاه برتر نوروزگاه اصفهان قرار گرفت


عبدالرسول امامی شهردار نجف‌آباد در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار فارس در نجف‌آباد گفت: ویژه این سیستم‌های نوروزی گروه‌ باکلاس اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی شهرداری نجف‌آباد همراه خود عنوان «به اینجا رسید بهار جان‌ها» در بین نوروزگاه‌های برگزار شده در استان مقام برتر را کسب نمود.

امامی ضمن ردیابی به برگزاری خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط جشنواره نوروزی حیاط پشتی شهر صفوی در نوروز ۱۴۰۱ اظهار کرد: ستاد نوروزی شهرداری نجف‌آباد همراه خود ویژه این سیستم‌های باکلاس، رسانه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری اجتناب کرده اند اوایل اسفندماه کار شخصی را به صورت شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تشکیل کمیته‌های تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری کلاس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست‌های بسیاری تحریک کردن نمود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایام نوروز۱۴۰۱ در جهان‌های شهری قابل مقایسه با برگزاری ویژه این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبانی اجتناب کرده اند مسافران نوروزی مفید شاخص داشت.

شهردار نجف‌آباد افزود: در کل ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب ویژه این سیستم‌های «به اینجا رسید بهار جان‌ها» ستاد نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه باکلاس اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی شهرداری نجف‌آباد توانست همراه خود مجموع برپایی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵٠ این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۲۷۲۰۴۹ نفر بازدید اجتناب کرده اند آن در رتبه‌بندی نوروزگاه در استان مقام دوم را کسب تدریجی.

 وی شکسته نشده داد: نجف‌آباد {در این} ایام همراه خود اسکان بیش اجتناب کرده اند ۲۷۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹ نفر اجتناب کرده اند مسافرین نورزی در استان بعد اجتناب کرده اند اصفهان، کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نطنز در جایگاه چهارم قرار گرفت.

شهردار نجف‌آباد افزود: به استناد مونتاژ ستاد نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش استاندار اصفهان، جشنواره نوروزی حیاط پشتی شهر صفوی نجف‌آباد با بیرون گزارش حتی عالی گزارش اعتراض را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکایت ساکنان در سامانه معامله با به شکایات از ما برگزار شده است.

امامی اظهار داشت: {این مهم} تنها همراه خود همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده در یک روز واحد زمانی ستاد نوروزی شهرستان مقدور گردیده است.

انتهای پیام/۶۳۱۰۹/آ/
این مطلب را برای صفحه اول سریع کنید

رژیم لاغری سریع