هفتا ما دانش بهتری در اختیارشان می گذاریم | فرار استقلالی ها


به گذرش خبرنگار و رزاشی خبرگزاری فارس، فوتبال تیمی، استقلال دور و دیگران، مسابقه ای که به آنها قهرمان لیگ 19 درهم می دهیم و رازشگاه آزادی با درجات تیم فجر شهید اسپیسی، رقابتی با نتیجه که به استقلال می رسد. صفر بحرید به.

تیم فوتبال استقلال ششمین یک سری فصل یک سری فصل با امتیاز 47 امتیاز فرار بزرگی را با قهرمانی قیمت مناسب تر و یک عدد گاز هم هست. اختلاف امتیاز آبی پوشان تهرانی خود را با پرسپولیس با 5 رسندند. آنها شریعتی کی سیاویش یزدانی و حسین مرادمند، مدافع اصلی خود رع هستند، با شواهدی مبنی بر اینکه سربازی منتخب ندشت بوده است. البته، کجا به جای یک مسابقه بادی چان با تیم سرد، حس روی اسکوپ دارید. بازی پرسپولیس امچب و گل گهرسیرجان متوقف شد.

آنها 14 امتیاز دارند و پاسخ آنها یک برنامه و خطر افتادن در آن است، بنابراین شما می توانید تصمیم بگیرید. کجاست زمان با 7 گرم زادا ضعیف می بینید خط مبارزات را در در انتخاب کنید و حتی به صحنه قارانچین لیی بروید متری زد ست پراکنده می شوند. دیگران، فرد فجر، هفت پنگام، روبروی پکان تهران باد.

دور زدن: رضا عادل

Kmk Dauran: علیرضا ایلدروم – حسن وایتری

کارت زرد: بهزاد گلمپور (آموزش و پرورش)، روزبه چشمی، فرزاد مجیدی (آموزش و پرورش) (استقلال) دانیال کردستان، رضا علیاری، فرزان دانا (فجر شهید اسپاسسی)

کارت زرشکی:

گیل: جعفر سلمانی (دقیقه 54) از نظر استقلالی ها

نصب استقلال: سید حسین حسینی، رزبه چچمی، زبیر نیک نفس، محمد دانشگر، مهدی مهدی پور، جعفر سلمانی (دقیقه 90 عارف غلامی 1+90)، صالح حردانی، امیرحسین حسین زاده (دقیقه 86 سعید مهریز یازم (60) کورون دقیقه)، امیرعلی صادقی) و رودی گشتد (دقیقه 86، ارسلان مطهری).

سرابی: فرهاد مجیدی

نصب فجر شهید اسپیسی: امان صادقی، محمد قنبری، علی مولایی، رضا علیاری، حمید نعمتی (دقیقه 80 شهرام گدرزی)، احمدرضا زنده روح (دقیقه 80 علی نبی زاد)، دانیال کردستان (دقیقه 59، محمد عرفان معصومی)، یوسف و یوسف (46 دقیقه) دقیقه محمدرضا خدری)، فرزان دانا، محمد کاظمی (دقیقه ۵۸ حسین مهربان)

سورابی: علی اصغر کلانتری

دقیقه 2:

پاس خوب حسین زاده در جنایتی محاصره شده است که در آن به نظر استقلال خلق کرد شانس گالازنی بالا را دارید اما تیرانداز مهاجم آبی پوشان را دروازهبان فجر کردها را هل می دهد و با کارنر رفعت کا این کارنر آنها را بالا می برد. دریافت کنندگان جایزه استقلال نادا پرای.


دقیقه 7:

شات حسین زاده در محاصره جنایتی با اختلاف کمی چون آتش دروازه فجر اسپیسی با بایرون ریفت است.


دقیقه 17:

فرستادن صالح حردانی به گوشه جنایتی که در آن رشید را پیدا کرد و او را با راز یا اختلاف کمی در هر دروازه‌ای که توسط پرون ریفت منفجر شد، زد.


21 دقیقه:

به عنوان راه نقش مهدی پور را دروازبان فجر اسپیسی امان صادقی دافا کرد.


دقیقه 23:

ضربه کاشتا فاجر اسپیسی را، دو مدافع استقلال به کرندند هل دادند و کارنر توسط کسانی که بری را در تیم ندشت نگه داشتند ضربه خورد.


25 دقیقه:

ضربه مهاجم مخفی استقلال با اختلاف از بالایی دروازا توسط بایرون ریفت.


دقیقه 28:

شوت حردانی با واکنش خوب ایمان صادقی دروازهبان تیم فجر راهی کرنار شاد و مهدی پور توسط کارنار را زک دو مدافع فجر توپ را هل داد کارندند.


دقیقه 31:

آمانوف در حوالی صحنه جنایت را بازهم دروازهبان فجر راهی کارنار کرد. کارنر به آن ضربه زد، بعد از نصب و تیراندازی توسط سلمانی رشید و تیراندازی به آن چیده شده است یا با جایی که برون رفعت نصب کرده است فرق می کند؟


دقیقه 36:

زنده روح کاشتا فجر را روی دروازه استقلال فرستاد کی مدافعان توپ را کرنار فرستاد ک کرنار را حسینی دروازن استقلال با مشت توپ را دور کرد.


نیما دام

50 دقیقه:

شات به عنوان ببینید نقش نیک همان را بازهم صادقی دروازه بان فجر با یک شرجه راهی کارنار کرد. این نظر کرنر ابی پوشان ندشت است و سر دانشگر را در نقش بالایی دروازا زد که توسط بایرون رفعت راه اندازی شد.


دقیقه 54:

Hit by Kashta Istiklal Ra Mehdi por Roy Derwaza Fajr Furstad ke Defenders Top Ra by Karnar Furstaand. کجایند کرنرهای مهدی پور زد و انتهای تاپ جعفر سلمانی راسید و مثل تیر زمینی اول استقلال را تیمر رسند.


دقیقه 69:

صادقی با ضربه کرنر استقلال رازد برخورد کرد اما چشمی در صحنه جنایت چرخید.


دقیقه 71:

ضربه کارنار به فجر را دو مدافع نقش استقلال، کرد، کتوپ، بریگشتی، را زندا، روح، شوت، کرد، اما با اختلافی متفاوت به عنوان کنار دروازه، استکلال، توسط برون رافت.


دقیقه 75:

حسین مهربان که در محاصره جنایت استقلال سارگون شاد بود، اما برای نقش اعتقادی که به او داشتم، گفتم: قضیه بازیکنان کجاست، پس طرح نقش معاذ شدند را انجام داد؟


دقیقه 78:

ضربه یمگا را دروازه بان فجر ماهار کرد.


دقیقه 83:

شات یک نیک همان دروازه که فجر در هلکه بیرون و دروازه را با تو به اشتراک بگذارند راه کورنر کرد. ضربه کرنر را صادقی ماهار کرد.


دقیقه 87:

شات علیاری با زیاددی تفاوت از بالای دروازه استقلال توسط بیرون رفعت.


دقیقه 90:

سعید مهری چه شلیک کرد؟


دقیقه 1+90:

مدافع فجر یمگا را با پهپاد گرد و غبار در محاصره جنایت در جواب ایستاد اما باورم را به او برگرداندم گفتم.


دقیقه 2+90:

فجر پس از پرچم های خطا، مدافع استقلال گلزنی کرد خطای کامل گزارش شد.


3+90 دقیقه:

پورتاب ترکیب وات تیک شانس گلزنی بری فجر مهیه ساخت که دو مدافع تاپ را پوش کارند.


دقیقه 5+90

شات و دید نقش بازیکن استقلال را دروازا که ترکید کماک ترک دروازا به کرد کرد.

انتهای پیام/