هفته {بیست و سوم} دسته اول | دربی گیلان در حضور 2 سرباز استقلالی؟ / خانم منتظر بالا مصرف کردن دریاها


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، اولین مسابقات فوتبال باشگاهی در سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن جدید در لیگ عالی تحریک کردن تبدیل می شود.

در لیگ برتر این فصل اگرچه ملوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میس کرمان مدعیان بی نظیر صعود به لیگ برتر هستند با این حال روی کاغذ بیش اجتناب کرده اند تعدادی از کارکنان تولید دیگری چشم انداز صعود دارند. ملوان سال قبلی را همراه خود شکست مقابل پارس جنوبی به نوک رساند با این حال همچنان همراه خود 47 امتیاز قهرمانی را در اختیار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هفته {در خانه} میزبان کارکنان شهرداری آستارا است. دربی گیلان که نتیجه آن مورد ملاحظه ویژه تمامی کارکنان های بالای جدول است. ملوان هفته های متوالی پیشتاز بود با این حال این هفته در صورت اجتناب کرده اند بازو دادن امتیاز ممکن است جای کارمان کوپر را بگیرد. شاید ملوان {در این} سال جدید اجتناب کرده اند مدافعان جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه شخصی استفاده تنبل. یزدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمند همراه خود وجود جدایی اجتناب کرده اند استقلال، باقی مانده است در لیگ عالی حضور ندارند به همان اندازه بار تولید دیگری زمزمه بازگشت بالقوه آنها به استقلال را بشنوید. شهرداری آستارا همراه خود 4 برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1 باخت در 5 ورزشی جدیدترین در کلاس ششم جدول کلاس بندی قرار دارد به همان اندازه ملوان در طولانی مدت فصل کار آسانی برای شاگردان نخواهد داشت.

مایس کرمان همراه خود 46 امتیاز در کلاس دوم جدول منتظر لغزش ملوان به بالای جدول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هفته به مصاف استقلال ملاثانی {می رود}، تیمی که همراه خود 5 جذب می کند در 5 هفته قبلی در کلاس پانزدهم جدول قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بقا امتحان شده می تنبل. لیگ.

آرمان گهر سیرجان نیز همراه خود 20 امتیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کلاس شانزدهم جدول به مصاف کارکنان رایکا بابل خواهد سر خورد. شاگردان سیرجانی می دانند در صورت اجتناب کرده اند بازو دادن امتیاز {در این} دیدار، شاید خیبر خرم آباد جانشین آنها در رتبه سوم جدول باشد. رایکا برای خطرناک اجتناب کرده اند جهان سقوط باید {در این} ورزشی امتیاز بگیرد.

خیبر خرم آباد خوشه طلایی ورزشی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی کارکنان خرم آباد در اطراف اجتناب کرده اند افکار نیست، بعد از همه در خوشه طلایی سرمربی کارکنان شناخته شده به عنوان سرمربی قابل توجه انواع شد. پارس جنوبی میهمان کارکنان شمس آذر قزوین است. پارس جنوبی 25 اسفند سال قبلی اولین شکست فصل ملوان را به ثمر رساند به همان اندازه آرم دهد انگیزه زیادی برای یادآور لیگ برتر دارد. اگر این کارکنان راهی پیدا کند {در این} ورزشی بازو پر اجتناب کرده اند میدان خارج شود، ممکن است یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مدعیان جدید صعود باشد.

سایبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید میس شهرباببک کارکنان های نهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهم را اجتناب کرده اند جدول آینده ساز نبرد تهران حمل خواهند کرد. به دست آورد این ورزشی ممکن است 2 هر دو سه پله اجتناب کرده اند جدول لیگ برتر صعود تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 کارکنان را در میانه جدول محافظت تنبل. شهرداری همدان هم در حالی همراه خود قشقایی ورزشی می تنبل که 2 کارکنان امتحان شده می کنند در یک واحد کلاس میانی جدول قرار بگیرند.

این سیستم هفته {بیست و سوم} لیگ دسته اول:

آرمان جوهر – رایکا بابل 16:15
شهرداری همدان – قشقایی شیراز 16:15
قطعه طلایی ساوا خیبر خرم آباد 16:15
شمس آذر قزوین – پارس جنوبی جم 16:15
سایپا میس شهربابک 16:15
ماشین سازی تبریز – تهران ویستاتورپین 16:15
شهرداری بهار آستارا 16:15
شاهین شهرداری بوشهر – استقلال خوزستان 16:45
استقلال ملاثانی – مایس کرمان ساعت 16:45

جدول لیگ اول:

1- ملوان 47 امتیاز

2- مس کارامان 46 امتیاز

3- آرمان گوهر سیرجان 39 امتیاز

…..

16- ریکا بابل 20 امتیاز

17- شهرداری شاهین بوشهر 10 امتیاز

18- مونتاژ تجهیزات های برنز 9 سطح ای

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید