هفت روستای سهکل به شبکه ملی اطلاعات متصل شد.


فرزاد تکلی امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در رشت از دسترسی 548 خانوار روستایی روستاهای لیاح، کوه پس، نیاول، آروشکی، روزدره، گولک و گرماور شهرستان سهکل به خدمات نسل سوم و چهارم گفت. گفت و گفت. : برای پر کردن شکاف دیجیتال بین شهر و روستا و با راه اندازی سه سایت ارتباطی اپراتور تلفن همراه ایران، 1464 نفر از جمعیت روستایی این شهر توریستی از خدمات تلفن همراه و اینترنت همراه در بستر ملی استفاده کردند. شبکه اطلاعات

وی با بیان اینکه در حال حاضر با برنامه ریزی و ابتکارات، پروژه ارتباطی 60 میلیارد ریالی در شهر توریستی با منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) و با مشارکت اپراتور ایرانسل افتتاح شده است، گفت: این پروژه ها شامل نصب و راه اندازی و راه اندازی سه سایت تلفن همراه و اینترنتی برای ایجاد زیرساخت های ارتباطی و کاهش توزیع دیجیتال در روستاها.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان اقدامات انجام شده برای جذب سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح استان را یکی از دستاوردهای کلیدی این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: از سوی شما نماینده مردم این شهرستان در در مجلس روستایی موفق شده ایم شکاف دیجیتالی شهر و روستا را پر کنیم و شاهد بهبود وضعیت زیرساخت ها و ارتباطات باشیم. در نقاط مختلف استان به ویژه در روستاها.

توکلی با اشاره به اینکه هم اکنون 105 روستا از 188 روستای سهکل به اینترنت پرسرعت روستایی دسترسی دارند، تصریح کرد: بر اساس هدف گذاری های انجام شده، نصب و ارتقای هفت سایت ارتباطی از پروژه USO برای 23 روستای این شهرستان در دستور کار قرار گرفته است. این اداره کل در آینده نزدیک.

انتهای پیام/ 84008
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.