هلال احمر آمادقی با عنوان دیدگان چنگ اوکراین به کمک مردم ایران فرستاده شد.


به گزارش گروح، دانشگاه خبرگزاری فارس، پرحسین کولیوند، جماعت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، دار نام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از آمادقی، جمعیت هلال احمر، در راستای، کماک، راستان- الازهر، سازمان انقلاب در نزاع مسلحانه قربانیان، پرچم های آمادقی کرد.

دکتر متن اسمش Amdah Ast کجاست:

جناب آقایی دکتر امیر عبداللهیان

جناب وزیر، مسائل بیرونی

به جهت احترام به استناد می رسند مبنی بر اینکه بین روس و اکراین درگیری مسلحانه بین آخوندها وجود دارد و خطرات جدی به نظر اکراینی های بی قاعده و فداکاری توسط مردم بیغانا صورت گرفته است، هلال احمر جمع آوری کردم. با عنوان دبرخانه کمیت آن مولدوزمان حق شور استان بین مردم و مردم آمادقی درد تیم های وکنش سریع متخصصان راکه در زمینه امداد و نجات جمع کردی. و بهدشت و دورمان هستند در راستای اهداف و مقاصد در شردوستانه و آستینی با قربانیان دعوا مسلح به ابزار و ادوات حمره امدادی و درمانی بهمنی بهمنی بهمنی بهمنی بهمنی بهمنی کاشور اوکراین اعظم نامید. اینجا رابطه خواچمند، قانون اساسی فرماید در چارچوب موضوعی است که تصویر آن بدنه نوارهای امنیتی و سیاسی است که اقدامات آن به نظر تیم های قرمز لازم است. هلال با حجاب از اوکراین، تصویر Ptherd.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست