وادت ناملوم مدیر کارگر پشگاه ماشین سازی / اولین ادرار بعد از حرکتت سمت تبریز


به نام گازارش خبر گازاری فارس از تبریز نقش اول بریگشت، لیگ، پارت فوتبال، کی شور، تیم ماشین، تبریز، همدان را در نتیجه شکست، تیم شاهداری، همدان شاد را برگرداند.

قراردادهای درپایان عین بازی اجیبی در کاروان باشگاه ماشین سازی روی داده که جای تصف درد.

مدير هيتلي كه تيم ماشين سازي تبريز در آن ساكين بودند به نظر رسيدن حزينه خود با معمور به و رازشگاه آمده بود و به دينبال مدير ماشين سازي بود و مقام وي هنوز. آشیانه شناخته شده است.

صاحب اتوبوسی بصورت تیمی ماشین سازی را همدان بردا پاد راندا اجازه برگشت تبریز را . شنیده هاکی استکه نامی به عنوان اتوبوس، با وساطت فوتبال پردخت و مستقر در تبریز، پرچم ها سخت است، اما مالک اتوبوس همچنان توسط تمام حزینا خود پاوشاری میکند پیوند می زند.

جریان بازی، نِز، خشم بازیکنان، ماشینی که شوکه می شود، و جهت عکس بخیه زاده، همچون هزینه درمانی، با واسطه بدرش پردخت شد.

شرایط معلوم کجاست آشیانه ایا ماشین سازی قدیر میخواهم بدانم چه جوری است بگو پایان رسند و آه میخواهم به آدم ره که حرکت میکنی بازهوحید مند.

پایان پیام/60017
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست