کفگیرها باید اجتناب کرده اند ورود کودکان فرد مبتلا به دانشکده ها جلوگیری کنند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اصفهان به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} دانشکده علوم پزشکی اصفهان، در دهمین روز اجتناب کرده اند فروردین ماه 1401 مونتاژ توافق بازگشایی مدارس همراه خود حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی اصفهان برگزار شد. کارگردان. آموزش کلی و جمعی اجتناب کرده اند مسئولین دانشکده علوم پزشکی اصفهان، اعضای مجمع نمایندگان اداره کل آموزش و پرورش و روسای نواحی و امکانات آموزشی.

شاهین شیرانی رئیس دانشکده علوم پزشکی اصفهان {در این} نشست گفت: در دو سال قبلی چندین موج از حداکثر بیماری را همراه خود قربانیان زیادی پایین اوج گذاشتیم با این حال سرانجام واکسیناسیون به کاهش تلفات کمک کرد. مسکن.”

وی افزود: آموزش های شخص خاص در مدارس مورد تایید ستاد سراسری کرونا است و خواهد شد همراه خود رعایت از محسوس رهنمودها بهداشتی اجتناب کرده اند جمله استفاده اجتناب کرده اند ماسک در مدرسه اجتناب کرده اند سلامت اطلاعات آموزان دفاع کردن کنیم.

الشیرانی راهکار مورد نیاز برای مدیریت شیوع کرونا را در 85 نسبت استفاده محله اجتناب کرده اند پوزه دانست و ذکر شد: جریان هوا صحیح در مدرسه ها حیاتی است و حداقل می توان پنجره ها را باز کرد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اصفهان افزود: باید امکان برگزاری گروه ها در فواصل روزی مختصر و علاوه بر این رعایت فضا اجتماعی بین دانشجویان وجود داشته باشد.

وی همراه خود تاکید بر رعایت رهنمودها بهداشتی در آبخوری ها و تعمیر های بهداشتی، ذکر شد: در صورت تبصره و هر دو بروز علائم بیماری در اطلاعات آموزان، مدیران مدارس نباید روی حیله و تزویر گیری کنند و به آنها اجازه آرامش بدهند از سلامت اطلاعات آموز در انتخاب است.

الشیرانی ذکر شد: {در این} بین خانوار ها باید موقعیت شخصی را ایفا کنند و اگر متوجه بیماری فرزندانشان شدند سریعا به دبیرستان اطلاع دهند و اجتناب کرده اند ورود کودک به آن است جلوگیری کنند و مدیران مدارس همکاری کنند.

محمدرضا ابراهیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان {در این} نشست ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه باقی مانده است احتمال ابتلا به این بیماری موجود است، نباید {به سمت} آسان سازی حرکت کنیم و رعایت دقیق اصول در مدارس حیاتی است.

وی افزود: افت تحصیلی تنها بخشی اجتناب کرده اند آسیب های آموزش دیجیتال در دوران کرونا است و در بخش های زیبایی شناختی و اجتماعی همراه خود مشکلات عدیده عکس مواجه بودیم.

الشیرانی تاکید کرد: همراه خود ملاحظه به جایگزین های محدود باقی مانده در سال تحصیلی، مورد نیاز است کاستی ها و کاستی ها در آموزش و پرورش جبران شود.

انتهای نامه / 63119 / s /
این را برای صفحه اول توصیه دهید