وزارت آموزش و پرورش سخنگوی مناسب شد


به گزارش خبرنگار تربیت جسمی خبرگزاری فارس و طی حکمی اجتناب کرده اند سوی یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، دکتر صدیق ستاریورد معاون پرورشی، تربیت جسمی و سلامت وزیر آموزش و پرورش به تصویر اجتناب کرده اند این وزارتخانه راه اندازی شد شد.

در نامه تقدیم سخنگوی وزارت آموزش و پرورش به دکتر بهادری جهرمی، سخنگوی شورای مقامات، آمده است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به معمول بودن رویه ها و توافق در گزارش اطلاعات و موارد، مواضع مناسب وزارت آموزش و پرورش است. پیرامون امتیازات و موضوعات مرتبط توسط دکتر ستاریورد در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید