وزارت انرژی تعهداتش در دهستان بیرگان را انجام نداده


مرداس فرجی در امروز در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار فارس در شهرکرد همراه خود خاص اینکه وزارت انرژی به‌دلیل برای در حریم قرار تکل اراضی این روستاها در محدوده سد و تونل بیرگان اجازه هیچ‌گونه کار را به اهالی این قلمرو نمی‌دهد، اظهار داشت: بحث تملک این اراضی سال‌ها بلاتکلیف مانده است و افراد این قلمرو {به دلیل} این موضوع اجازه کسب، کالا و مونتاژ و ساز را ندارد.

عضو شورای روستای دزک‌آباد دهستان بیرگان شکسته نشده داد: کار مونتاژ سد و تونل را آغاز کرده‌اند در صورتی کدام ممکن است تاکنون مجوز مونتاژ تونل {وجود ندارد}.

چشمه مروارید همراه خود دِبی 120 لیتر بر ثانیه تولید دیگری آبی ندارد

وی افزود: اجتناب کرده اند زمان مونتاژ این تونل ۲۰ به همان اندازه ۳۰ چشمه خشک شده است مهمترین آن چشمه مروارید است کدام ممکن است همراه خود دِبی ۱۲۰ لیتر بر ثانیه تولید دیگری آبی ندارد.

فرجی اضافه کرد: کشاورزی و دامپروری {در این} دهستان اجتناب کرده اند بین گذشت است {و همه} افراد بلاتکلیف هستند چرا کدام ممکن است {به دلیل} مونتاژ این تونل و سد هیچ گونه خدماتی به افراد این روستاها حاضر نمی‌شود.

وی عنوان کرد: افراد دهستان بیرگان سال‌هاست کدام ممکن است اجتناب کرده اند هرگونه شرکت ها محروم شده‌اند، وجود خیابان‌های خاکی، نبود وب و زیرساخت‌هایی شبیه آموزش و بهداشت و معامله با، مسکن ما را فلج کرده است.

افراد دهستان بیرگان آب شرب ندارند

عضو شورای دزک‌آباد دهستان بیرگان شکسته نشده داد: بیرگان سرچشمه زاینده‌رود و کارون است با این حال ما آب شرب صحیح نداریم ما اجازه ورزش در بخش شیلات و دامپروری و کشاورزی نداریم.

وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند سالیان قبلی آموزش داده شده است‌اند حدس و گمان به همین جا سد ساخته شود با این حال الان می‌گویند مونتاژ سد به اشکال خورده است و احتمالا منحل شود و در کل این همه سال همراه خود مسکن افراد این قلمرو ورزشی شده است چرا کدام ممکن است به بهانه مونتاژ سد ما اجتناب کرده اند هرگونه شرکت ها محروم شدیم.

فرجی دلیل داد: وزارت انرژی و آب قلمرو‌ای استان همجوار به تعهدات شخصی در قبال افراد این قلمرو حرکت نکردند و تمام درخواست شده است‌های شخصی را همراه خود اعمال فشار و به صورت یکطرفه عملیاتی می‌کنند.

وی افزود: قرار بود در قبال مونتاژ تونل و سد به افراد این قلمرو خدماتی حاضر شود با این حال هیچ کدام اجتناب کرده اند آن‌ها تاکنون انجام نشده است.

متعدد اجتناب کرده اند افراد قلمرو بیرگان بیسواد هستند

عضو شورای دزک‌آباد دهستان بیرگان اضافه کرد: متعدد اجتناب کرده اند افراد این قلمرو {به دلیل} نبود چشم اندازها آموزشی بیسواد هستند و حرفه ندارند و اجتناب کرده اند لحاظ معیشت از نزدیک در سختی رفتن می‌برند در صورتی کدام ممکن است پایین دارند با این حال نمی‌توانند هیچ گونه فعالیتی انجام دهند.

وی عنوان کرد: درخواست شده است ما اینجا است کدام ممکن است اگر حدس و گمان به سدی ساخته شود و آبی منتقل شود باید خواستن افراد قلمرو فکر شود، وزارت انرژی باید به تعهدات شخصی اجتناب کرده اند جمله فراهم سازی آموزش، خیابان، بهداشت و معامله با، آب شرب، حرفه و … برای اهالی بیرگان حرکت تدریجی.

انتهای پیام/68024

 
این مطلب را برای صفحه اول سریع کنید

رژیم لاغری سریع