وزیر ارشاد سریع وارد هرمزگان شد/ تشکر و احترام اجتناب کرده اند اعزام کاروان هنرمندان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، محمدمهدی اسماعیلی وزیر سنت و ارشاد اسلامی ظهر در امروز در تقدیر و تشکر اجتناب کرده اند اعزام کاروان هنرمندان هرمزگانی به مناطق عملیاتی حفاظت مقدس در استان خوزستان گفت: : اعزام هنرمندان به دیار ایثار و بیانیه سوگند خورده جدا از تحکیم این جایگاه ممکن است موجب تغییر روحی و ذهنی و به دلیل ساخت آثار قابل ملاحظه در بخش حفاظت مقدس و خودسازی شود. سنت. ایثار و بیانیه سوگند خورده.

وی افزود: جای این گونه حرکت ها و رزمایش های باکلاس در بخش سنت و آثار هنری تمیز بود و اجباری است سایر استان ها این سیستم ریزی های اجباری را برای اعزام هنرمندان به مناطق هشت سال حفاظت مقدس در اصل کار قرار دهند. ” “

وزیر سنت و ارشاد اسلامی تصریح کرد: اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است رویکرد این رزمایش های باکلاس ساخت آثار هنرمندان سفرهای اعزامی است، سطح قوت، حرکت و این سیستم ارزشمندی است کدام ممکن است در نتیجه ساخت آثاری در درجه ملت تبدیل می شود. انقلاب اسلامی و جهاد در جهت سند گام دوم انقلاب است.

محمدمهدی اسماعیلی نیز همراه خود تاکید بر اهمیت این سیستم های روز سراسری خلیج عربی و جشنواره باکلاس هنری خلیج فارس اجتناب کرده اند بازدید آتی به استان هرمزگان خبر داد.

اسماعیل جهانگیری مدیرکل سنت و ارشاد اسلامی استان {در این} تصمیم تلفنی ضمن گزارشی اجتناب کرده اند الگو برپایی اردوی راه هنرمندان در هرمزگان همراه خود عنوان حجاج افنی در دانشگاه سلیمانی اجتناب کرده اند حمایت ها و ملاحظه ویژه احترام کرد. حمایت و تشکر همراهی کدام ممکن است باعث تحمیل انگیزه در هنرمندان کردستانی شد و ذکر شد: بازدید جناب برتر و هیئت در کنار به استان هرمزگان بی شک تحریک کردن فصل جدیدی اجتناب کرده اند ورزش های فشرده در بخش های مختلف باکلاس و هنری {خواهد بود}.

انتهای پیام/ 88055
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید