وزیر امور خارجه پاکستان در ترکیبی خبرنگاران ذکر شد: همراه خود همتای ایرانی شخصی هماهنگی کردیم کدام ممکن است مونتاژ کمیته مشترک در اسرع وقت برگزار شود.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در چین، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان کدام ممکن است همانطور که صحبت می کنیم (چهارشنبه) در محیط سومین نشست همسایگان افغانستان همراه خود حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و ذکر شد وگو کرد. همراه خود وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. وی در نهایت این دیدار همتای ایرانی شخصی را برتر توضیح دادن کرد و ذکر شد: نتایج چهل و هشتمین نشست گروه همکاری اسلامی در اسلام آباد را برای وزیر امور خارجه ایران تشریح کردم و با توجه به روابط دوجانبه ایران و پاکستان گفتگو کردیم. “

وی علاوه بر این همراه خود خاص اینکه همراه خود همتای ایرانی شخصی برای برگزاری هرچه سریعتر نشست بعدی کمیته مشترک مالی دو ملت به هماهنگی رسیده است، ذکر شد: روابط و تعاملات مالی شخصی را افزایش بخشیده ایم.

قریشی ذکر شد کدام ممکن است تعیین مقدار ها و درو کردن های شخصی اجتناب کرده اند تحولات افغانستان را به وزیر امور خارجه ایران حاضر کرده است.

وی علاوه بر این خاطرنشان کرد: گزارشی دانستن درباره موشکی کدام ممکن است هند {به سمت} پاکستان شلیک کرد به وزیر امور خارجه ایران حاضر کردم و خواهید کرد ردیابی کردید کدام ممکن است این اقدام برای پاکستان آسیب رسان و حیاتی است و حتی این موضوع را در شورای ایمنی گروه ملل مطرح کردیم و سوالاتی در اتصال همراه خود آن دارم.” ما این سیستم ای داریم و پیش بینی پاسخ اجتناب کرده اند هند را داریم، توضیحاتی کدام ممکن است هند داده است به تذکر ما قابل قبول نیست.

وی همراه خود خاص اینکه تحولات درمورد به برگام و علاوه بر این وضعیت اوکراین را همراه خود امیر عبدالله {در میان} گذاشتیم، تصریح کرد: در مجموع مونتاژ فوق العاده خوبی بود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید