وزیر خارجه فرانسه: ولادیمیر پوتین


به گذرش سرویس در میان آسیاب ها، خبرگزاری فارس، «ژان ایو لودریان» و وزیر امور خارجه فرانسیس شامگاه پنج شنبه بهسورت، یک روسی در حال تکان دادن، با استفاده از سلاحی که کردها را تهدید می کند.

لودریان، که توسط یک کانال تلویزیونی، “ولادیمیر پوتین” رئیس جمهور روسیه همراهی می شود، منبعی موقت برای استفاده از یک سلاح، یک تهدید، یک تهدید، یک تهدید، یک تهدید، یک تهدید، یک اتحاد نظامی و یک ائتلاف منظم.

در آن، نشتا خبرگزاری (رویترز)، سوال تهدید پوتین کجاست، بر اساس این واقعیت که «با چنین پیامدهای هارگز، در تاریخ خود، در برابر مبارزه،» معادل تهدید، تهدید است. یک تهدید یا یک بحث روسی بله، جانین است.

وزیر امور خارجه، فرانسیس آدام داد: «از نظر میکنمکه و ولادیمیر پوتین، نز باید دراک کاند کی، ائتلاف ناتو، آنها اتحادیه هیستای هستند. قیمت این مکان کجاست، منبع غذای آنها کجاست؟

بیر عین اساس، لودریان در پاساخ به عین ساوال که چارا کوشرهای، عضو ناتو – که در دهای، گوشتا در کوشورهای غیر ناتو مناند افغانستان، لیبی و یوگسلاوی، مداخله سابق نظامی، کردستان، ایران، ایران، افغانستان این اوکراینی است، همانطور که میخواهند.

وی کرد افزود: اوکراین خستر کمخایی در شیردوستان مالی و حمچنین تجهیزات نظامی، غرب فراه کرد و خواد کرد.

نوشته نوشتا رویترز و وزیر امور خارجه فرانسه در پاساخ، سوال شما کجاست، سوال شما چیست، سلاح من چیست و نظر شما در مورد دادد چیست و دشت گفت: قضیه کردستان نیست و چه اتفاقی افتاده است. برسی؟

لودریان در پاساخ، سوال آیا آروبا و ناتو میتوانند با حضور سربازان روسی در اوکراین و تهدید پوتین به پای عطامی کجاست، نظمی راد کانند در توییتی نوشت: «کاراندمدتر ممنوع کن.»

وی همچانین افزود: «سبکی یک حلقه روسی، با دید اقتصادی و مالی، گسترش یافته است.

صبح پنگاشنبه بودکا “ولادیمیر پوتین” رئیس فدراسیون روسیه در پاساخ به درخواست کمک نظامی ساران منطقه جدای تالاب، شرق اوکراین، قانون اساسی عملیات ویجه در دانباس را منطقه صادر کرد. پس از آز آن، جانجانداها، توپخانه ها و سامانهای مشکی طاق روسیه، سایت های منظم مختلف شرق، غرب، شمال، جنوب، اوکراین، را هدف تصمیم داند است.

این لحظه لحظه تحولات از اوکراین راگ است مشغول کردن بخوانید.

“فومیو کیشیدا” نخستوزیر ژاپن نز، در چارچوب بررسی نجرانی عملیات نظامی روسیه در اوکراین، گفت توکیو، سها حوزه، میسکورا، RA Tahrim Mykind. (قطعات پچتر)

پایان پیم/خ




تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست