و او از خزانه من بازدید کرد، بخش های تابو روسیه، گسترش کردها


به گازاچ گروه بین آسیاب خبرگزاری فارس و خزانه داری دری آمریکا با عرضه چهارشنبه قطعات تابو روس ها گسترش کرد.

تحریمهای از خزانه داری آمریکا، بانک روسیه و چند مقام عین خور را بازدید کرد، هدف تصمیم دادا.

اساساً ممنوعیت توسعه توسط بانک توسعه و امور اقتصادی خارجی «اکونومبانک» و «پرومسویابانک» روسیه کجاست، نه ممنوعیت این امر توسط آمریکا، تصمیم کارفهند.

و او از مجلس نمایندگان خزانه داری آمریکا، یک دادستان، نیهاد مالی، روسیه، مدیر امنیت مالی، یک ژنرال روسی و ویجت دفاعی، کتیبه بسزایی درند بازدید کرد.

به خزانه آمریکا رفت، نام بازرگان، روسیه، حمره، اعضای خانودشان، کُرد پراکنده شد، و حرام نیست، تصمیم بابا.

او از خزانه داری آمریکا بازدید کرد، دادستان مردمی که او را ممنوع کرد و حلقه درونی او را شکست، “و ولادیمیر پوتین”، رئیس مخاطبان روسیه، می بشاند.

«جو بایدن» رئیس حضار آمریکا شاپنگاه سه شنبه وقت تهران در سخنانی پای اقتصاد روسیه را خبر داد و اوزود آمریکا همارا با. کوه

و تصمیم آدم مبنی بر ممنوعیت مؤسسه مالی پایتخت روسیه، اخبار داد و اوزود، منجر به حرکت قاطعانه اقتصاد روسیه برای گرفتن مکنم شد.

پایان پیام
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست