پاورقی بازی خوشحالی همه یاد بازیکین داغدار و انجم غرامت بدون بالارفتن تابلو!+ معکوس


به نام گازرش خبر گازاری فارس از اصفهانبازیکنان ساعت 2 تیم پیش به عنوان شروع بازی در شمن ورزگاه فولادشهر که کیوات باهتری منسوب به چند بازی گزده درد، خود را گرم کرندند.

* مهدی تارتار و کادر فنی ذوب آهن در آستانه شروآ بازی به سمت نمکت نمکت پدیدا رفتاند و با نمکتناسینان که تیم خوش و بش کارندند.

* مسعود ابراهیم زاده، محمد قریشی، پوریا پورعلی، سجاد دانایی و سجاد عاشوری به نام نمکت پدیدا رفتند. ابوالفضل عکاشا، محسن ربیع خواه و رضا کرملجاب از پدیده نز با مهدی تارتار خوش و بش کرندند.

* بازیکنان ذوب آهن با بنری بری تسلط اثر حمید نورمحمدی ک پدر خود رااز دست دست ورد زمین شادند.

*لحظه های آغاز بازیکین زوبه را بچرخانید، حالت تاک، تاک، دروازبان، دروازبان، پیده، با، اشتباه، سارگون، و بازدید کننده با او گردش می کند.

* نمکت پدیده که از ابتی بازی قطع شده است، می خواهم 21 دقیقه برگردم، اشتباهاتم را نسبت دادم، شما را به خطر انداختیم.
*پش در نقش بازي بازكنان و كادر فني تيم ذوبحان حلقه اتحاد دندند و مهدي تارتار ديگران شوخي بازيكنانش گشت كرد.

* محمد قریشی بعد از از گلزنی به نظر ذوبحان خوشحالی خود را با بازیکنان تقسیم کرد و پیراهن حمید نورمحمدی را نشان داد.

*دکتر دقیقه ابتدایی نیما دوم تیم پدیده 2 جبران انجم داد که جبران دم بدون بالارفتن تابلوی جبران انجم شاد.
* محمدمهدی سیدصالحی، مدیر تیم پدیده، در نیما دوم، اعتراض زیاد به طرح های داوری دشت نسبت داده شد.
* حسین شنانی بازیکن ذوب آهن چند دقیقه جبران تنش و جریان پایانی نیما دم به صورت خط تیره با نام نمکت میروات با علامت تارتار با رختکن رفت.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست