5 سود ورزش سرعتی

هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی بی نظیر دوی سرعت دویدن همراه خود فوری ترین سرعت برای زمان کوتاهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمرکزتر است. آسان ترین راه برای امتحان کردن این افزایش استقامت است. دوی سرعت خوب بازی قلبی عروقی برتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افزایش متابولیسم خواهید کرد حتی پس اجتناب کرده اند نوک ورزش فوق العاده برتر است. در همین جا شش علت موجود است کدام ممکن است ارائه می دهیم پیشنهاد می کنیم دوی سرعت هر دو دویدن در مسافت های تمدید شده را آغاز کنید.

مزایای عمومی دوی سرعت

ابتدا باید مزایای پیر شدن پرانرژی را در ذهن داشته باشید. همراه خود افزایش سن، اجتناب کرده اند بازو دادن توده عضلانی ممکن است همراه خود اجتناب کرده اند بازو دادن فیبرهای عضلانی نوع دوم مورد کنجکاوی باشد. بازی‌های همراه خود عمق بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌هایی مربوط به دوی سرعت، راه فوق العاده خوبی برای افزایش فیبرهای عضلانی نوع دوم هیکل خواهید کرد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محافظت توده عضلانی همراه خود افزایش سن کمک می‌کنند. 9 تنها دوی سرعت برای این کار برتر است، اما علاوه بر این باعث تبدیل می شود پاهای شخصی را همراه خود رئوس مطالب بیشتری مجسمه سازی کنید. علاوه بر این حمایت اجتناب کرده اند توده عضلانی، این می تواند یک وسایل شگفت انگیز برای کاهش فشار خون همراه خود مونتاژ ماهیچه ای است کدام ممکن است به انجام روده ها خواهید کرد {کمک می کند}. کار اضافی دوی سرعت باعث تبدیل می شود کدام ممکن است روده ها خواهید کرد روی حیله و تزویر تر کار تدریجی، سریعتر پمپاژ تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان خون را {در سراسر} هیکل افزایش دهد. در کل دویدن تمدید شده مدت، هیکل خواهید کرد ممکن است درجه کورتیزول را افزایش دهد کدام ممکن است پروتئین فعلی در هیکل خواهید کرد را به بنزین تغییر می تدریجی. این باعث کاهش قابلیت هیکل برای مونتاژ احساس عضلانی جدید تبدیل می شود. همراه خود این جاری، هنگامی کدام ممکن است خواهید کرد دوی سرعت را آغاز می کنید، هیکل خواهید کرد هورمون ها را الهام بخش می تدریجی، کدام ممکن است به نوبه شخصی به عضله سازی {کمک می کند}. همراه خود افزودن دوی سرعت به ورزش، می‌توان به محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش توده عضلانی، آسانسور توده عضلانی سرینی، معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش انرژی سوزی کمک کرد کدام ممکن است به نوبه شخصی ارائه می دهیم کمک می‌تدریجی ظاهری جوان‌تر داشته باشید.

سوختگی را بافت کنید

اگر همراه خود تمرینات HIIT آشنایی دارید، پس این سری اجتناب کرده اند اسپرینت ها راهی فوق العاده کارآمد برای بهره مندی اجتناب کرده اند مزایای این ورزش اینتروال همراه خود عمق بالا است. وقتی هیکل خواهید کرد سریعتر شتاب خواهد گرفت، ضربان روده ها خواهید کرد سریعتر افزایش خواهد یافت. بعضی از اینها تمرینات ارائه می دهیم {کمک می کند} به همان اندازه انرژی زیادی را در طول نسبتاً کوتاهی از بین ببرید. این علاوه بر این به هیکل خواهید کرد {کمک می کند} حتی پس اجتناب کرده اند نوک ورزش انرژی بسوزاند. هنگامی کدام ممکن است سرعت شخصی را آغاز می کنید، بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی انجام دهید، سرعت دویدن خواهید کرد افزایش خواهد یافت.

افزایش استقامت خواهید کرد

سرعت دویدن علاوه بر این ممکن است ارائه می دهیم در افزایش بازده عمومی قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت هیکل در استفاده اجتناب کرده اند اکسیژن برای بنزین کمک تدریجی. اگر اجتناب کرده اند دنبال کنندگان دوی ماراتن هر دو مسافت های تمدید شده هستید، ورزش همراه خود استفاده اجتناب کرده اند دوی سرعت ممکن است به افزایش قابلیت قلبی خواهید کرد کمک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری کل مسافت می خواست برای دویدن را افزایش دهید. هنگامی کدام ممکن است روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیچه های خواهید کرد به حد مجاز شخصی فشار می آورند، دلالت بر آن دارد هیکل خواهید کرد باید اجتناب کرده اند ذخایر شخصی {برای حفظ} انجام هیکل شخصی استفاده تدریجی. دویدن سرعت درجه گلوکز ذخیره شده است را تجزیه می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نوبه شخصی انرژی بیشتری می سوزاند. به همین دلیل هرچه تا حد زیادی دوی سرعت بکنید، استقامت خواهید کرد بیشتر است، از خستگی بعد اجتناب کرده اند ورزش به نظر می رسد تبدیل می شود.

انواع حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاصل خواهید کرد

وقتی مسافت های تمدید شده می دوید، تحرک خواهید کرد محدود تبدیل می شود. در مقابل، دوی سرعت {به دلیل} استفاده اجتناب کرده اند خوب گام بلندتر، حاوی کردن مچ پا، پاها، باسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازوها برای بدست آوردن به سرعتی کدام ممکن است برای رسیدن به آن است امتحان شده می کنید، امکان انواع حرکت فوق العاده بیشتری را می دهد. اگر شما اتفاق می افتد خوب دونده مسافت تمدید شده هستید، قابل انجام است اثراتی را کدام ممکن است دویدن تمدید شده ممکن است روی مفاصل خواهید کرد بگذارد را تخصص کرده باشید. مسافت های تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویدن تمدید شده مدت بر فشار وارده به مفاصل خواهید کرد مربوط به زانو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مچ پا تأثیر می گذارد. اگر شکل دویدن شخصی را زیر تذکر داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر از پاشنه پا همراه خود توپ پای شخصی ضربه بزنید، خطر آسیب دیدگی را کاهش می دهید.

این می تواند یک حالت روحی است

p.p1 {border: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; فونت: 11.0 پیکسل Helvetica; رنگ: #000000}
span.s1 {هسته قلم: هیچ}

اگرچه دوی سرعت بازی سختی است، ویژه به ویژه روزی کدام ممکن است معاصر آغاز کرده اید، ضروری است کدام ممکن است انعطاف پذیر باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم نشوید. در همه زمان ها شکست‌هایی وجود می تواند داشته باشد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برای هر {کسی که} برای اولین بار آغاز می‌تدریجی هر دو حتی وقتی تخصص دوی سرعت زیادی داشته باشد، خالص است. مربوط به متعدد اجتناب کرده اند بازی‌ها، دوی سرعت خوب وسایل شگفت انگیز برای کاهش استرس است. هم اجتناب کرده اند تذکر روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بدنی. این روزی در حال وقوع است کدام ممکن است هیکل خواهید کرد اندورفین را در هیکل آزاد می تدریجی کدام ممکن است به نوبه شخصی اعتقاد به نفس را افزایش می دهد. همراه خود تصمیم گیری نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به آنها، چه توسط خودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه همراه خود خوب دوست، می توانید به آنها بازو پیدا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل زمان پیشرفت کنید. ضمانت حاصل کنید کدام ممکن است هدف بلندمدت خواهید کرد مفید‌تر شدن هر دو فوری‌تر دویدن بدون در نظر گرفتن باشد، این می تواند یک راه سرگرم‌کننده برای حضور در .