پیاتانیا: مقابل کره مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهوش نبودیم/ فوتبال ما مثل پیاز است


محسن بیطانیا در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، کسب اطلاعات در مورد شکست 2 بر صفر گروه سراسری فوتبال ایران مقابل کره جنوبی اظهار داشت: ممکن است شخص خاص محترمی هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح می دهم مثل بقیه در فوتبال شکرگزار باشم. “گروه سراسری ما اکنون به فینال جام حذفی رسیده است. جهان همه اتفاقات رخ داده را از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکوچیچ برای آن امتحان شده زیادی کرد.” چون آن است ما می خواستیم شیوع شخصی را مقابل کره جنوبی محافظت کنیم، آنها هم می خواستند سه امتیاز را بگیرند با این حال این دیدار همراه خود ورزشی خارج اجتناب کرده اند خانه تمایز زیادی داشت.

وی افزود: در در اطراف اول نتوانستیم اجتناب کرده اند تماشاگران شخصی استفاده کنیم با این حال کره جنوبی توانست اجتناب کرده اند حمایت هواداران شخصی مقابل ایران استفاده تدریجی. در واقع در ورزشی اول گروه سراسری خیلی خوشایند زحمت کشید با این حال صعود ما قطعی نبود. این دلیل است هر 2 گروه همراه خود فشار کمتری ورزشی کردند.

شرکت کننده سابق گروه سراسری فوتبال کشورمان افزود: ما شاهد هیچ گونه اقدام تاکتیکی اجتناب کرده اند سوی گروه ویژه به ویژه در جاده حمله نبودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانستیم اجتناب کرده اند تاکتیک های اجباری استفاده کنیم. شاید غیبت گیمرها کلیدی در جاده حمله، سنگینی جو ورزشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه گیمرها ما بعد اجتناب کرده اند مدت ها اجزا کارآمد {در این} زمینه مقابل تماشاگران زیادی ورزشی کردند. در مجموع گروه ما مقابل کره جنوبی خوشایند ورزشی نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریف خیلی بیشتر اجتناب کرده اند آنچه سرمربی اش می خواست زحمت کشید. کره جنوبی می خواست همراه خود در اطراف زدن جاده دفاعی ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند تاکتیک های تاکتیکی در حاشیه از جاده به گل برسد کدام ممکن است این کار را انجام داد.

پیات نیا اظهار داشت: اقدامات تاکتیکی کره ای ها هر دو منجر به افزایش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو توانستند وارد محوطه جریمه ایران شوند. عظیم ترین خطا جاده دفاعی ما اینجا است کدام ممکن است به گیمرها مهاجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارنده توپ حریف ویژه به ویژه در گل دوم نزدیک نشدیم. در گل دوم پس اجتناب کرده اند ضربه شرکت کننده کره ای به توپ، کسی به او فشار نیاورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده سه نفر در یک واحد جاده به بازیکنی کدام ممکن است توپ را گرفته بود مورد توجه قرار گرفت کردند. هیچ کدام {به سمت} او نرفتند به همان اندازه همراه خود پاس برگشتی توپ را به هم تیمی شخصی پاس تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنطور گلزنی تدریجی. اگر شرکت کننده توپ تحمل فشار بود چنین گلی به هیچ وجه به ثمر نمی رسید.

مهاجم اسبق گروه سراسری خاطرنشان کرد: قوانین فوتبال ماهر اینجا است کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن به جاده دروازه شخصی نزدیکتر باشید باید روی حیله و تزویر تر باشید، دوندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهوشی بیشتری دارید. گروه های فوتبال اجتناب کرده اند خطاها حریف گل می زنند. ما هم خطا کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل زدیم.

پیاتیگنا همراه خود ردیابی به افزایش اولویت ها با توجه به وضعیت گروه سراسری زیر تذکر اسکوچیچ در جام جهانی همراه خود ملاحظه به کار کردن ضعیف گروه سراسری کشورمان مقابل کره جنوبی، اظهار داشت: آرزو می کنم به این موضوع خاص مورد توجه قرار گرفت کنم. فوتبال ایران در غرب آسیا فوق العاده قویتر اجتناب کرده اند سایر کشورهاست. اگر رویای ما صعود به جام جهانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این بابت خوشحالیم، گروه هایی قابل مقایسه با لبنان، بحرین، سوریه، امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کره جنوبی حریفان قدرتمندی نیستند، با این حال اگر خودمان را برای صعود هر 4 سال منصفانه بار کنار هم قرار دادن نکنیم. همراه خود منصفانه گروه مقاوم، بیایید منصفانه گروه باشیم، این اتفاق نمی افتد. گیمرها گروه سراسری تخصص زیادی دارند. لژیونرهای ما انگشت به سختی اجتناب کرده اند کره جنوبی ندارند، با این حال همه وقت آگاه ام سنت ما باید به کودک ها انگیزه بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت تیمی را به آنها بدهد کدام ممکن است همه وقت بافت به دست آورد شدن داشته باشد. گروه ما در گذشته اجتناب کرده اند ورزشی همراه خود کره جنوبی پیش بود با این حال {در این} دیدار حریف انگیزه بیشتری داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلا اجازه انجام کارهای تاکتیکی را به ما نداد.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه اسکوچیچ ممکن است گروه سراسری را به ذهنیت قهرمانی در جام جهانی برساند، اظهار داشت: در جام جهانی خیلی روی حیله و تزویر است از همراه خود گروه هایی ورزشی خواهید کرد کدام ممکن است اساس های فوق العاده مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال ماهر برتر دارند. به در نظر گرفته شده حضور در جام هستند، با این حال آنها کنار هم قرار دادن حضور مقاوم در مسابقات هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شخصی می گویند وقتی به جام جهانی می رویم باید کاری کنیم چون از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی افزارهای آنها جلوی ماست.

مهاجم سابق گروه های استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید باس شکسته نشده داد: برای حضور در موفقیت باید عمیق را در تذکر گرفت. اگر این کار را نکنیم، سودآور نخواهیم شد. در فوتبال ما به عمیق ملاحظه نمی شود. فوتبال ما مثل پیازی است کدام ممکن است هر لایه را برمی دارد گریه می تدریجی.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید