پیش شرط سند‌عنوان جاماندگان یارانه به روزرسانی «سامانه رفاه ایرانیان» است


به گزارش خبرنگار مالی خبرگزاری فارس، انواع اجتناب کرده اند بینندگان سامانه «فارس ممکن است» همراه خود سند پویشی همراه خود عنوان «چرا مکان اعتراض به عدم اکتسابی یارانه معیشتی برداشتن است؟ » را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم بروزرسانی سامانه برای اکتسابی یارانه معیشتی نیازمند پیگیری این مسأله شدند.

خبرنگار فارس {در این} زمینه همراه خود خوب مقام آگاه در وزارت رفاه اجتماعی تصمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی ذکر شد:‌مهمترین پیش‌زمینه برای سند‌عنوان مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض به یارانه معیشتی اینجا است کدام ممکن است داده ها حال در پایگاه رفاه ایرانیان {به روز} شود.

وی علاوه بر این ذکر شد:‌ متأسفانه اجتناب کرده اند سال 1399 تاکنون داده ها پایگاه کامل رفاه ایرانیان {به روز} نشده در حالی کدام ممکن است در وضعیت معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه متنوع اجتناب کرده اند خانوارها تغییراتی روی داده شناخته شده به عنوان مثال متنوع اجتناب کرده اند خانوارها {در این} مدت سرپرست شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در ایام کرونا متنوع اجتناب کرده اند سرپرستان خانواده حرفه شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده‌اند به همین دلیل وضعیت رفاهی آنها تنظیم کرده است، با این حال داده ها حال در پایگاه رفاه ایرانیان همچنان اجتناب کرده اند سال 99 به بعد به روزرسانی نشده است.

این مقام آگاه علاوه بر این همراه خود ردیابی به وظیفه قوانین بودجه مبنی بر ایجاد اشخاص حقیقی پر درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن آنها اجتناب کرده اند یارانه ذکر شد:‌ مهمترین پیش‌زمینه برای ایجاد اشخاص حقیقی غیر نیازمند اینجا است کدام ممکن است داده ها پایگاه رفاه ایرانیان روزآمد شود. در حالی کدام ممکن است داده ها آن روزآمد نشده است در عین جاری برخی افسران دولتی می‌گویند ظرف 2 سه ماه بلند مدت می‌خواهند عده‌ای اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی پردرآمد را اجتناب کرده اند یارانه‌ها بردن کنند.

وی ذکر شد:‌بر مقدمه تبصره 14 قوانین بودجه باید اشخاص حقیقی پردرآمد اجتناب کرده اند یارانه بردن شوند با این حال نبود داده ها {به روز} باعث شده است کدام ممکن است این امکان فراهم نشود.

این مقام آگاه همراه خود دقیق اینکه اگر کسی اجتناب کرده اند اکتسابی یارانه ماهانه بردن شود، تولید دیگری امکان اکتسابی یارانه معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر یارانه‌های مقامات را نخواهد داشت،‌ ذکر شد: علاوه بر این افرادی که سهام عدالت هم ندارند با بیرون حضور در یارانه ماهانه نمی‌توانند اجتناب کرده اند یارانه‌های مقامات استفاده کنند.

وی ذکر شد: در سال 92 کدام ممکن است ادعا شد افرادی که نیازمند یارانه هستند سند‌عنوان کنند متأسفانه آن موقع هم سامانه‌ها به خوبی کار نمی‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 2.5 میلیون نفر جامانده اجتناب کرده اند یارانه ماهانه هستند کدام ممکن است اکثراً اشخاص حقیقی مستحق هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون این اشخاص حقیقی یارانه نقدی ماهانه اکتسابی نمی‌کنند یارانه معیشتی هم نمی‌گیرند.

این مقام آگاه ذکر شد:‌متأسفانه از طریق 8 سال قبلی سامانه اعتراض را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا برای یارانه‌ها بسته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که به ناحق بردن شده‌اند، امکان اعتراض را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تقاضا جدید ندارند اجتناب کرده اند طرفی قوانین هم آموزش داده شده است است اشخاص حقیقی ثروتمند اجتناب کرده اند اکتسابی یارانه باید بردن شوند، در حالی کدام ممکن است سامانه‌های پایگاه رفاه ایرانیان روزآمد نشده است.

به آموزش داده شده است این مقام {آگاه از} 50 تأمین داده‌ای اجتناب کرده اند گروه‌های مختلف در سامانه پایگاه رفاه ایرانیان حضور دارند با این حال ضرر اینجا است داده ها اکثر این پایگاه‌ها به روزرسانی نشده است.

به گزارش فارس، علاوه بر این برخی بینندگان سامانه فارس‌ممکن است خواهان افزایش مبلغ یارانه نقدی ماهانه شدند در حالی کدام ممکن است به آموزش داده شده است این مقام آگاه مقامات منبعی ندارد کدام ممکن است یارانه اضافه‌تر صنوبر تدریجی. در جاری حاضر ماهانه حدود 3 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 میلیارد تومان یارانه نقدی به مبلغ 455 هزار ریال به حدود 76 میلیون ایرانی صنوبر می‌شود کدام ممکن است دارایی ها آن به سختی تهیه کنید می‌شود.

افسران وزارت کار صدها ادعا کرده‌اند کدام ممکن است پایگاه رفاه ایرانیان ابزار خوبی برای ایجاد اشخاص حقیقی نیازمند برای یارانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برای سهام عدالت هستند در حالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند قرار معلوم داده ها آن اجتناب کرده اند 2 سال در گذشته به روزرسانی نشده است.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید

رژیم لاغری سریع