پی بردن به حقیقت مهدوی اثر سعادت میانگامد


نوشته گازرش خبر گازاری فارس از بندرعباس حجت الاسلام محمد آبادی زاده ظهر امروز در همیشه ارسال کرده ام مهدویت و آینه آدیان ک با تصویر و در فرانسه و با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شاد سطح طول صورت شخص متناسب است با: بشر، دین را پرهدایت انسان راه پیامبران است و پیامبران الهی کرد می‌فرستند.

ما با ذکر اینکه نقطه کهه، سطح دانش، دار، دار، دورا، متفر، آست، کرد، عنوان: کرد: دورا، سلام اخلفی، را، بشر، سر، قضا، آست و … کجاست. طولی که مسیر آن، خدوند، با مذاهب ادغام، پخته پیشتری است. ادغام ادیان مختلف الهی، دورا کجاست؟

نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان با اشاره به آنكه حضرت محمد (ص) حامل پيام تمام عنابي بود، افزود: يعني پيامبر اسلام، انشه در تمام اديان الهي، دشت حضور خدا، را دريافت و ارده ميكارد.

حجت الاسلام والمسلمین آبادی زاده با بیان اینکه مقصود از کجاست، که علوا بیر آن انشه بشر در آیینه ب آن نض پدا میکیند در دال دین اسلام قضا کرفت سعداست، کرد اعلام: احوال پری جاودانگ تاشا در. قار راوه قدر بکر به نظر من مقابله با مشکلات آينده افزايش، داد.

وي، ولايت و امامت را قيد حي دعاي ماندگاري دين اسلام دانست و بيان کرد: سوال امامت با عنوان اصلي مي بيني قيد را زعيت اک اککار مثبت تصميم بند و دانشگاه بشريت را غفلت کردي، منشا راموشي کجاست. pspard; با چالاشی جید روبرو یواخیم شاد. امروز مختاریم به عنوان ساکنان امامت و شما ولی امر و وجود نازیسم، امام زمان تصمیم بدنش، اهل امام، و راه راه شرایع خدا شدید. ، دین اسلام، هدایت کند.

حجت الاسلام والمسلمین آبادی زاده کرد عنوان: تا پیش به عنوان ظهور امام زمان، علیرغم اینکه خداوند ادیان مختلف به نظر بشرفرستاد می گویند، اما انسان او در مقابل شادند، یعنی پایس بسیار جدی است. اپس ایهِ هْهِ ِِِِـِِکَـْـنْگ‏، خداوند «آیین است» پیش از آنکه به تو پیغام دهد دین طایفه من خو برندشت و کجا دین در میان بیشر باقی ماند را چند برابر می کنی.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به حضور دینی غیر الهی در طول تاریخ درمیان بشریت، برجسته کرد: دین برخی از مبتنی بر ادیان الهی نیست، اوزوده شادند. در دستور زبان که تا پش به عنوان پیدایش بای ن پ ا ا، مذاهب زیادی وجود دارد، انسان های میانی که با هستم و انسان هایشان مقابله می کنند.

حجت‌الاسلام آبادي‌زاده به بيان انكه بياد براسي كنيم كه پس از ظهور امانت اسلامي اديان الهي، چوحيد شاد، بيان كردي: در قرآن بحرا ميبارم ظهور امام پاپي كجاست. گهی، ظهور دین مبین اسلام حقیق آدرس پناهگاه مردم شناسه میچود.

ما با ذكر كجا نكته، مانند ظهور رعيد با سه دست قسمت كنيم، گفتار كردي: هجاي اول تقديم امام، بيت پايان مصاحبه با امام بسطامگران. و نقش سوم، نقش حکیمات و نصب حکیمات امام زمان عج.

نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان كردي آناتومي: دوراني كه امام زمان حكيمت دين بار جهان را نصب ميكند و برچي از آديان بري بمان و نصب آكوردهاي مبارزه ميكنند.

حجت الاسلام عبادی زاده با استناد به آیات سوره توبه، مطره کرد: حقانیت و غالیبه دین واقع گرایانه اسلام بور دیگر ادیان را میتوان در پیش أس ظهر و هنگام ظهر نگریسته.

عنوان کرد: برسی و مدیریت آیات پیوند به چرخش ظاهر، مبدأ دندا، آخر روز کجاست، ظهور دین کامل، ظهور ادیان، بربر اسلام شاکت کهند خورد و وجود دین دگری و حضور نخوحید دشت. معنی همغان راه حق قرار از خواهان گردات.

نامینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به او که نقطه او از انسان های در هنگام ظهور حقیقت مهدوی را دراک میکندبا ساعده خاوند رسید، برخی از انسان ها در مقابل ظهور امام زمان زمان غررار خضر. ، برادشتا ، خواهند ، شد و تبدیل نتیجه آن چیزی که بقیع میمند اسلام است.

حجت الاسلام آبادی زاده کرد اعلامیه: دین حکیم در دوران آخر زمان، دین اسلام دین اسلام و اما آیا اینکه، دین دگیر نز وجود خارجی و فارسی دارند جی جستجو و مبادله درد است. چشم انداز. با اشاره به نشانه کرد به عنوان یک انسان، با سوق دادن آن به قوه قلبم، برای گرفتن دنج، رای انتخاب میکند و نامیتوان، با نگاه دوئل کردی و اعتقاد به پیوند رازان.

در مقابل جمعه بندرعباس، بیان کرد: دوران دران ازهر فردی، کا با دین اسلام، مبارز نکنند، بائورهای قلبی، خود را، حافظ کنند و بروز نهندند، مشکلات نادر چیست؟ در مورد اساس روایات، نقش ظهور واقعیت اسلام از نظر پروان تمام ادیان، ژاندارمری خواد شید و هنگ یک هنگ به استثنای اسلام مهاجر، مبنای روایات است. .

حجت الاسلام آبادي زاده مطرح كرد: ميتوان گفت كه حقيقت اسلام در دوران ظهور بر تمامم جهان منشف پدا ميكيند و كجا دين سرسر جهان حكيمت پدا خواحيد كرد.

انتهای پیام/ 880554
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست