چای بی تجربه، کاهش چند پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکز خواهید کرد

وقتی اکسیداسیون هر دو چربی سوزی را افزایش می دهید، می توانید سریعتر وزن کم کنید. عصاره چای بی تجربه، کدام ممکن است سرشار اجتناب کرده اند کاتچین است، نماد داده است کدام ممکن است چربی هیکل را کاهش می دهد. خوب عارضه جانبی این نیز کاهش خطر ابتلا به مشکلات قلبی است.

برای آزمایش این نتایج، خوب آزمایشگاه تحقیقاتی در ژاپن اجتناب کرده اند پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران برای آزمایش عواقب عصاره چای بی تجربه بر کاهش چربی هیکل استفاده کرد. پس از دو هفته رژیم غذایی، به آزمودنی ها آگاه شد کدام ممکن است رژیم غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش جسمی استاندارد شخصی را محافظت کنند. این 12 هفته اندازه کشید.

از طریق 12 هفته، خوب گروه چای بی تجربه تشکیل 600 میلی خوب و دنج کاتچین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه تولید دیگری 100 میلی خوب و دنج چای بی تجربه بدست آمده کردند. کاتچین ها فرم آنتی اکسیدان هستند. پس اجتناب کرده اند فاصله 12 هفته ای، محققان گزارش دادند کدام ممکن است گروهی کدام ممکن است از کاتچین خوردن می کردند، کاهش قابل توجهی در وزن هیکل، شاخص توده جسمی، سهم چربی هیکل، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف کمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسن داشتند. آنها حدس زدند کدام ممکن است مکانیسم بالقوه کاهش چربی توسط کاتچین ها بالقوه است همراه خود افزایش خوردن نشاط مرتبط باشد.

صرف تذکر اجتناب کرده اند اینکه چگونه واقعاً کار می کند، یافته های آنها نتایج سایر تحقیق را تایید کرد. جدا از این، آنها دریافتند کدام ممکن است کاهش مرحله کلسترول رخ داده است. کلسترول بالا همراه خود بیماری قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {فشار خون بالا} گفته می شود. همراه خود خوردن بخشها بیش از حد کاتچین، 9 تنها چربی می سوزانید، اما علاوه بر این اجتناب کرده اند سلامت مرکز نیز بهره مند خواهید شد.

کاتچین های حال {در این} تحقیق اجتناب کرده اند چای بی تجربه می آیند، با این حال در چای سیاه، چای اولانگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این میوه ها، سبزیجات، شراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی مورد کنجکاوی همه، شیرینی، کشف شد می شوند. انگیزه شناخت چای بی تجربه اینجا است کدام ممکن است تشکیل غلظت فوق العاده بالایی اجتناب کرده اند کاتچین در مقابل همراه خود سایر دارایی ها است.

{برای سریع} ترین راه برای افزودن کاتچین به رژیم غذایی شخصی، اجتناب کرده اند بازار مواد غذایی بهداشتی بومی شخصی برای عصاره چای بی تجربه دیدن کنید. طولی نمی کشد کدام ممکن است اجتناب کرده اند مزایای کاهش چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت مرکز بیشتر بهره مند شوید.