چرا من می خواهم عاشق زغال اخته هستم

در 35 سال ورزش کایروپراکتیک، همه وقت به خورده شدن کنجکاوی داشتم. زغال اخته در بالای لیست من می خواهم قرار دارد کدام ممکن است در هر منو قرار دارد. این متن دلیل می دهد کدام ممکن است چرا بلوبری قابل دستیابی است برای بهزیستی ما مهم باشد. این گزارش برای ادغام کردن بسیار زیاد اجتناب کرده اند تحقیق تحقیقاتی است کدام ممکن است فواید این غذای خارق العاده را آرم می دهد.

بسیاری از مختلفی اجتناب کرده اند رژیم های غذایی پیشنهاد شده وجود داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشت اند. من می خواهم تحقیقات زیادی با اشاره به اینکه چه رژیم غذایی بیشتر حرکت می تدریجی، انجام داده ام. بر ایده تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات آموزشی، رویکرد خصوصی من می خواهم رژیم غذایی کم کربوهیدرات، پرچرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر پروتئین است. این می تواند برای ادغام کردن از سبزیجات باشد. سبزیجات چلیپایی مشابه با کلم بروکلی، گل کلم، کلم بروکسل، کلم پیچ، کلم پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم باید بخش اصلی ای اجتناب کرده اند سبزیجات را تشکیل دهند.

من می خواهم طرفدار بیش از حد مصرف کردن میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از توت ها نیستم از متعدد اجتناب کرده اند آنها تشکیل فروکتوز هستند کدام ممکن است کربوهیدرات است. مصرف کردن کربوهیدرات های بیش از حد برای جنبه کم کربوهیدرات این رژیم غذایی خطرناک است.

همراه خود این جاری، زغال اخته در دسته میوه ها هر دو توت های خطرناک همراه خود کربوهیدرات بالا قرار نمی گیرد. دوست ندارم سایر بسیاری از توت ها کدام ممکن است می توانند باعث افزایش خطرناک قند خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش انسولین برای مدیریت افزایش قند خون شوند، زغال اخته تأثیر معکوس دارد. زغال اخته ممکن است حساسیت به انسولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید متابولیسم گلوکز را افزایش بخشد. این ممکن است خطر ابتلا به دیابت را کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور بدون شک حتی برای دیابتی ها مفید باشد.

تحقیقات علاوه بر این آرم می دهد کدام ممکن است زغال اخته ممکن است فشار خون را کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر حمله ها قلبی را کاهش دهد. ماده معدنی منگنز در غلظت بالایی در زغال اخته کشف شد تبدیل می شود. منگنز کمک خواهد کرد که شما پردازش کلسترول در هیکل حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است به ما کمک تدریجی کلسترول “خوشایند” بیشتری نسبت به کلسترول “ناسالم” داشته باشیم.

اکنون کدام ممکن است 65 ساله هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان خوب “شهروند ارشد” فکر می شوم، درگیر سلامت ذهن هستم. زغال اخته {در این} زمینه مفید {بوده است}. در سال 2018، بررسی‌ای بر روی 215 سالمند تحت تأثیر مسائل شناختی تکمیل شد. این اشخاص حقیقی به مدت شش ماه روزانه عصاره زغال اخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگور بلعیدن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قابل توجهی در حافظه اپیزودیک داشتند.

بلوبری علاوه بر این سرشار اجتناب کرده اند آنتی اکسیدان است. آنتی اکسیدان ها اجتناب کرده اند هیکل به سمت رمان های آزاد دفاع کردن می کنند. رمان های آزاد می توانند به سلول ها آسیب برسانند کدام ممکن است به پیر شدن {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است باعث بیماری هایی مشابه با بیشتر سرطان ها شود.

مشابه با زغال اخته، زغال اخته تشکیل چرخ دنده ضد چسب است کدام ممکن است ممکن است اجتناب کرده اند تجمع میکرو ارگانیسم ها در مثانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل عفونت های مجاری ادراری جلوگیری تدریجی.

در حالی کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند متخصصان مصرف کردن خوب فنجان زغال اخته در روز را اصرار می کنند، با این حال این ممکن است برای اکثر اشخاص حقیقی دردسر هر دو غیر ممکن باشد. افزودن خوب وعده حدود دوازده بلوبری به رژیم غذایی روزانه فواید اشاره کردن شده در بالا را حاضر می دهد.

مصرف کردن زغال اخته را از نزدیک پیشنهاد می کنم. آنها خوش ذوق، مغذی هستند، به سادگی در اکثر فروشگاه های چرخ دنده غذایی به راحتی در دسترس است هستند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شما ممکن است a فوق العاده خوشایند هستند!