چنگیز کارادک: تیمی خواهم ساخت که مدعی است/از بسکتبال ایران خبر دارم.


چنگیز کارادیک در گفت وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار داشت: تیمی می سازم که رقابتی باشد اما نباید به گذشته پرداخت و به آینده نگاه می کنیم. ابتدا باید تیم را مدیریت کنیم و شرایط را بررسی کنیم و سعی می کنیم از جوانان خوب آذرشهری و بومی استفاده کنیم تا بتوانیم یک تیم ایده آل برای قهرمانی بسازیم.

. وی درباره شناخت خود از بسکتبال ایران و تبریز گفت: طبیعتا به دلیل حضور ایران در مسابقات بین المللی و تماشای بخش هایی از بازی های تیم ملی ایران، شناختی از بسکتبال ایران داشتم. پس از جلسات متعددی که با مدیران تیم توفارقان در ترکیه داشتم، در نهایت هدایت شدم تا آذرشهر و تیم توفارقان را برای همکاری انتخاب کنم.

وی در خصوص اینکه آیا قصد دارد بازیکن خارجی یا ترکیه ای برای تیم بسکتبال توفارقان آذرشهر جذب کند، گفت: آمریکایی یا اروپایی بودن بازیکنان برای ما فرقی نمی کند بخشی از شرایط جذب است. وضعیت اقتصادی است و باید به آن توجه کنیم. در ساختار تیم آذرشهر سعی می کنم بازیکنان باکیفیتی اعم از ایرانی و خارجی داشته باشم که بتوانند به تیم کمک کنند.

انتهای پیام/60017
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.