چگونه بر آنها غلبه کنیم "فلات افت پوند" را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی به وزن مفهوم آل شخصی برسید

اگر در امتحان شده برای افت پوند بوده اید، به بیشتر احتمال دارد چیزی را تخصص کرده اید کدام ممکن است معمولاً به آن است “فلات افت پوند” می گویند. این روزی در حال وقوع است کدام ممکن است کاهش وزنی کدام ممکن است در تعدادی از هفته اول خوب این سیستم ورزشی هر دو رژیم غذایی جدید تخصص کرده اید به مرور زمان اجتناب کرده اند بین برود. به همین دلیل در هفته سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن، در مقابل افت پوند تا حد زیادی، متوجه می شوید کدام ممکن است وزن ممکن است تدریجی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بالقوه است مرتفع باشد. {در این} مرحله به تذکر نمی رسد کدام ممکن است تولید دیگری وزن کم کنید. ممکن است به “فلات افت پوند” رسیده اید.

بافت ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی آغاز به افزایش می تنبل. {چه اشتباهی} احتمالاً انجام دادی چه چیزی را اجتناب کرده اند بازو دادی الان چه کاری میتوانید انجام دهید به معنای واقعی کلمه هستند، دلیلی موجود است کدام ممکن است چرا این در حال وقوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نحوه پاسخ هیکل ممکن است به آنچه خوردن می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش هایی کدام ممکن است انجام می دهید درمورد تبدیل می شود. احتمالاً در تعدادی از هفته اولی کدام ممکن است وزن کم کرده اید، تمرینات مشابهی انجام داده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از غذاهای خیلی شبیه را صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها خوردن کرده اید. به دلیل هیکل ممکن است به این سیستم غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی رفتار کرده است. وقتی این {اتفاق افتاد}، فرآیند های افت پوند ممکن است نتیجه عکس نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پلاتوی افت پوند رسیدید.

پس چگونه این سیستم افت پوند شخصی را مجدداً سازماندهی کنید؟ اگر نیاز دارید اجتناب کرده اند آن “فلات افت پوند” رفتن کنید، باید این سیستم غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی شخصی را تنظیم دهید. ذهن ممکن است اجتناب کرده اند روتین متنفر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک خوشش می آید. پس باید آنچه را کدام ممکن است تمایل دارد به او بدهید.

در همین جا سه ​​فرآیند موجود است کدام ممکن است باید برای رهایی اجتناب کرده اند افت پوند دنبال کنید…

1. شمارش انرژی را متوقف کنید

اگر در جاری شمارش انرژی بوده اید، بالقوه است به امتحان شده های افت پوند شخصی آسیبی وارد کرده باشید. وقتی انرژی‌های شخصی را می‌شمارید، اساساً انرژی دریافتی شخصی را به درجه غیرطبیعی کم محدود می‌کنید. وقتی غذاهای کم انرژی می خورید، هیچ انگیزه ای برای هیکل ممکن است برای افزایش متابولیسم {وجود ندارد}، از نیازی به سوزاندن انرژی بیشتری ندارد. نتیجه اینجا است کدام ممکن است متابولیسم ممکن است در همه زمان ها در درجه فوق العاده پایینی باقی {می ماند}. تناقض اینجا است کدام ممکن است ممکن است نیازی ندارید متابولیسم بدنتان زیرین باشد، اما علاوه بر این برای سوزاندن چربی تا حد زیادی هیکل به متابولیسم بالا خواستن دارید.

خوب راه برای ضرب و شتم فلات اینجا است کدام ممکن است انرژی شماری را فراموش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ابعاد کافی غذای خوشایند بخورید به همان اندازه هیکل مجبور شود متابولیسم شخصی را بالا نگه دارد. هیکل ممکن است برای سوزاندن چربی به بنزین خواستن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها ممکن است آن بنزین را اجتناب کرده اند وعده های غذایی اکتسابی تنبل، هرچند بالقوه است غیرمعمول به تذکر برسد.

2. تمرینات مختلف را بررسی کنید

اگر به طور معمول اجتناب کرده اند بازی اجتناب کرده اید هر دو ساده خوب نوع بازی انجام داده اید، بالقوه است اجتناب کرده اند فلات افت پوند رفتن نکنید. بالقوه است مورد نیاز باشد تمرینات روزانه همراه خود عمق بالا را علاوه بر این تمرینات همراه خود عمق زیرین انجام دهید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل ترس اجتناب کرده اند ورزش، آنها را دوست داشته باشید. تمرینات مختلفی را {برای تقویت} هیکل شخصی به فرآیند های مختلف بررسی کنید. حتی بالقوه است بخواهید در حین بازی به موسیقی مورد کنجکاوی شخصی گوش دهید، اگر قبلاً این کار را نکرده اید. این کار خستگی را اجتناب کرده اند بین می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش را لذت بخش تر می تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خاطر داشته باشید کدام ممکن است توده عضلانی تا حد زیادی علاوه بر این به معنای نرخ متابولیک بعدی است.

3. رژیم غذایی شخصی را همراه خود چربی سوزهای طبیعی پایان دادن کنید

این تقویت می کند های چربی سوز خالص معمولا اجتناب کرده اند ترکیبات چربی سوز قدرتمندی تشکیل شدند کدام ممکن است می توانند معنی چربی سوزی خالص هیکل ممکن است را افزایش دهند. آنها مسائل جانبی عقب کشیدن ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سلامت عمومی ممکن است نیز مفید هستند. با این حال ممکن است باید تجزیه و تحلیل های مورد نیاز را انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده مواردی را بخرید کدام ممکن است واقعاً مؤثر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدار خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیحاً تأیید شده توسط دکتر هستند. اگر زمان کافی برای انجام تحقیقات شخصی را ندارید، می‌توانید برخی اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل‌های برتر محصول را در اینترنت‌مکان ممکن است بیابید (به کادر تأمین نویسنده مراجعه کنید).

اشیا فوق تنها سه مفهوم هستند کدام ممکن است می توانید برای فرار “فلات افت پوند” اجتناب کرده اند آنها بیشترین استفاده را ببرید. راه های زیادی موجود است کدام ممکن است می توانید این سیستم افت پوند شخصی را تسریع کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وزن مفهوم آل شخصی برسید. برای دانش تا حد زیادی به زمینه تأمین نویسنده ممکن است مراجعه کنید.