چگونه مارکل را زندند | اخبار فارسی


به گذرش گروه بلال ملال خبرگزاری فارس، ناشر بیلد المان گذرش داد که کایف، پیشین بزرگ ترین سلطنت آلمان رز پنج شنبه هنگام خارید به عنوان سوپرمارکت در برلین، دژده شاد.

تقویم کجاست، پیام داری، چطور است، قضیه خرید چگونه است، فروسگاهی یا برلین جوانه است، تصمیم پدرش را چگونه پیش می بری؟

نکته این است که کارگردانی شده، کجاست، مرکل است و محافظه کارانه است و جایزه بزرگ سابق آلمانی ها را چگونه تشریح کردید؟

آنکلا مارکال برای 16 سال صدر اعظم المان بوده و سارانگام در ماه داسامبار گدازه عس کجا نام کناره گیری کرد.

پایان پیام
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست