چگونه چربی بالای بازو را اجتناب کرده اند بین ببریم

آرمفلاب: این بلای خانم ها در در همه مکان ها است، مخصوصاً وقتی به سن خاصی می رسند. با این حال این ساده خانمها نیستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند لرزش بازو مبارزه کردن می برند. پسران نیز می توانند چربی را در آنجا ذخیره کنند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند آنها نیاز دارند دستگیره های عشق را جدا بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضله سه اوج حجاری شده شخصی را به حاضر بگذارند.

خبر خطرناک اول: هیچ معامله با سریعی برای چربی بالای بازو {وجود ندارد}. مناسب مشابه با سایر اعضای هیکل، عضله سه اوج همراه خود تحویل داد زمان چربی جمع شده تبدیل می شود. زمان بیشتری برای تجزیه مقدار چربی ذخیره شده است در آنجا خواستن است.

اکنون خبر عالی: عالی فرمول نشان دادن شده موجود است کدام ممکن است ارائه می دهیم {کمک می کند} چربی اضافی را {در سراسر} هیکل شخصی اجتناب کرده اند بین ببرید. اجتناب کرده اند کف دست دادن چربی ممکن است را لاغرتر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شر چربی های ذخیره شده است روی بازو از بین می برد.

مشابه با متنوع اجتناب کرده اند ایده ها مطابقت اندام، اجتناب کرده اند کف دست دادن چربی سه اوج ساده به مصرف شده دقیق، بازی دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزاندن چربی متکی است. کنار هم قرار دادن ای کدام ممکن است آغاز کنی؟

مرحله 1: رژیم غذایی شخصی را تنظیم دهید

نگاهی انتقادی به رژیم غذایی شخصی بیندازید. خواه یا نه ممکن است عمدتا کربوهیدرات می خورید؟ چقدر چربی اشباع شده در روز می خورید؟ خواه یا نه رژیم غذایی ممکن است سرشار اجتناب کرده اند غذاهای فرآوری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشابه های رژیمی است؟

بهتر از رژیم چربی سوزی سرشار اجتناب کرده اند داروها مغذی است، با این حال این داروها مغذی باید اجتناب کرده اند دارایی ها مفید تامین شوند. از ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر پروتئین های با بیرون چربی، طیف گسترده ای از میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات همراه خود رنگ های روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات درست بخورید.

عهد کنید هر بار کدام ممکن است قابل دستیابی است غذاهای درست بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموش کنید کدام ممکن است فست فود حتی موجود است. در ابتدا قابل دستیابی است قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی را اجتناب کرده اند کف دست بدهید، با این حال جوانه های چشایی ممکن است به مرور زمان ترتیب تبدیل می شود. علاوه بر این، می توانید گرچه وقت عالی بار پراکنده زیاده روی کنید.

{این مهم} است کدام ممکن است بدانید واقعاً به چه مقدار انرژی خواستن دارید. بیش اجتناب کرده اند حد بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل ممکن است قدرت اضافی را شناخته شده به عنوان چربی ذخیره می تدریجی. خیلی کم بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متابولیسم ممکن است تدریجی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل کاهش دردناکی چربی مقیاس را کاهش می دهد.

مرحله 2: عضله سه اوج محکم تر بسازید

همراه خود انجام تمرینات قدرتی عالی به همان اندازه 3 بار در هفته می توانید گروه های عضلانی سه اوج شخصی را از لاغر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور کنید. این روزهای متوالی نباید به گروه های عضلانی ممکن است جایگزین دهید به همان اندازه بعد اجتناب کرده اند ورزش شخصی را ترمیم کنند.

برخی اجتناب کرده اند تونرهای سه اوج ران a فوق العاده عبارتند اجتناب کرده اند: ضربه زدن همراه خود دمبل، فرورفتن روی صندلی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید هل دادن. اگر در ابتدا نمی توانید فشارهای درست را انجام دهید، فشارهای تغییر کرده است زانو را به همان اندازه روزی کدام ممکن است بازوهایتان محکم تر شوند انجام دهید.

پاداش: هرچه عضله بیشتری بسازید، {هر روز} انرژی بیشتری می سوزانید، حتی روزی کدام ممکن است در جاری آرامش هستید. خانم ها اجتناب کرده اند تمرینات قدرتی نترسید. هیکل ممکن است مشابه با هیکل پسران دست و پا گیر نمی شود، با این حال از لاغر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش شکل تبدیل می شود.

مرحله 3: چربی هیکل را تخلیه کنید

قابل دستیابی است قبلا گروه های عضلانی سه اوج خوش شکل داشته باشید، با این حال اگر در لایه ای اجتناب کرده اند چربی پوشانده شده باشند، {هیچ کس} آنها را نخواهد دید. همراه خود سوزاندن چربی هیکل در سرتاسر محل، بازوهای شخصی را نیز تعدادی از اینچ اجتناب کرده اند کف دست خواهید داد.

بهتر از راه برای سوزاندن چربی، انجام تمرینات قلبی مشترک است. برای مکان یابی جهان چربی سوزی بهینه شخصی، عالی ماشین حساب ضربان روده ها هدف پیدا کنید. سپس بازی مورد کنجکاوی شخصی را محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربان روده ها شخصی را حداقل نیم ساعت در آن ناحیه حفظ کنید.

می توانید این کار را 3 بار در هفته آغاز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه 5 مونتاژ کاردیو در هفته شکسته نشده دهید. بهتر از نوع حرکت، حرکتی است کدام ممکن است به آن است پایبند باشید. پس اگر به شنا کنجکاوی دارید، شنا کنید! اگر دونده هستید، بدوید! پشتکار مهم کاهش چربی است.

مرحله 4: نتایج شخصی را نظارت کنید

عالی متر نوار بخرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن برای پیگیری اینچ هایی کدام ممکن است روی بازوهایتان اجتناب کرده اند کف دست می دهید بیشترین استفاده را ببرید. هر اینچ کدام ممکن است اجتناب کرده اند کف دست می دهید ممکن است را به هدفتان نزدیکتر می تدریجی. سریع با بیرون ترس لباس های آستین دار می پوشید.