کارهای پرتردد در مرکز خرم آباد


با گازارش خبر گازاری فارس از خرم آباد، سرهنگ کریم فخری امروز در خاص آثار محدود پرتردد در شهر خرم آباد در گفتوگو با رسانه ها با اشاره به فرکانس های او با نام بردن مراکز خرم یداز مراکش شهر شهر به منظور یافتن حدود. تردد زیاد در اطراف سطح املاک محافظه کار خرم آباد و دگر که ماه آن روی اردا است.

وای افزود: زمان خرم آباد در زمان 4 عصر بعد از خیانت به دو مجاهد بود که به آن آزادی مسدود می گفتند.

رئیس پلیس رهنمایی و هدیه لرستانی رندگی: همشنین، راه شام، راز شیشمه، ارتفاع مطهری نیز، ساعت ۴ بعد از ظهر، بعد از بن بست میچود.

فخری خاطرشان کرد: از شهروندان از داریم شکایت کرد که دلیل آن حمایت مالی از کار تجارت پرترافیک همکاری کنند بود.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست