کار غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب خشمگین; قطر میزبان ورزشی افتتاحیه جام جهانی نخواهد بود + عکس


به گزارش خبرگزاری فارس، موقعیت یابی فیفا لحظاتی پیش این سیستم مناسب جام جهانی 2022 قطر را ادعا کرد کدام ممکن است اصلاح عجیبی در این سیستم مسابقات رخ داد.

در فینال جام جهانی، میزبان همه وقت ورزشی افتتاحیه را برگزار می تدریجی، با این حال طبق این سیستم ادعا شده اجتناب کرده اند سوی فیفا، دیدار افتتاحیه قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکوادور اجتناب کرده اند ساعت 13:30 به 19:30 به وقت ایران اصلاح کرد به همان اندازه افتتاحیه ورزشی سراسری پوشان افتتاح شود. خدمه ها هلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگال در گروه A قرار دارند.

طبق این سیستم فیفا دیدار سنگال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلند روز 29 آبان ساعت 13:30 برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حدودی این دیدار افتتاحیه جام جهانی {خواهد بود}.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید