کاهش چند پوند: اجتناب اجتناب کرده اند فلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارچه

اگر مقدار قابل توجهی اجتناب کرده اند وزن شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده اید هر دو برای مدتی اجتناب کرده اند خوب این سیستم کاهش چند پوند پیروی کرده اید، از قبل می دانید کدام ممکن است اکثر افراد پس اجتناب کرده اند حدود 6 ماه به 1 درجه فلات می رسند، حتی وقتی به طور درست این سیستم را دنبال کنید. اینجا است، یاد خواهد گرفت کدام ممکن است شخصی را همراه خود کاری کدام ممکن است انجام می دادید وفق دهد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پاسخ دادن شبیه به روشی کدام ممکن است در ابتدا انجام می داد، کف دست نمی کشد.

اگر دوست دارید به کاهش چند پوند شخصی یکپارچه دهید، طرفدار تبدیل می شود کدام ممکن است به ازای هر 10 نسبت اجتناب کرده اند وزن هیکل شخصی، حدود 20 نسبت انرژی کمتری بلعیدن کنید. اگر ساده به این کار یکپارچه می دادید، دیر یا زود اجتناب کرده اند گرسنگی می میرید! ممکن است ساده می توانید در گذشته اجتناب کرده اند اینکه نتیجه معکوس داشته باشد، از کاهش دهید.

ممکن است می خواهید به چربی سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضله سازی یکپارچه دهید از ماهیچه ها اجتناب کرده اند تذکر متابولیک پرانرژی تر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان متابولیسم ممکن است را به مقیاس ای بالا نگه می دارند کدام ممکن است مجبور نباشید مقدار غذایی کدام ممکن است می خورید را از نزدیک کاهش دهید.

ترفند عکس کدام ممکن است قابل دستیابی است برای شما ممکن است مفید باشد افزایش بلعیدن پروتئین برای برای کاهش اجتناب کرده اند کف دست دادن بافت عضلانی است. پروتئین علاوه بر این سیر کننده تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود بافت سیری کنید. اگر دوست دارید کاهش چند پوند شخصی را یکپارچه دهید، باید پروتئین آلوده نشده را به همان اندازه حدود 25 نسبت اجتناب کرده اند کل انرژی دریافتی شخصی افزایش دهید.

علاوه بر این {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است اگر بازی مشترک شخصی را انجام دهید، هیکل ممکن است کارآمدتر تبدیل می شود. به این واقعیت اضافه کنید کدام ممکن است هنگام کاهش چند پوند، قدرت کمتری برای انجام شبیه به ورزش بلعیدن می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل انرژی کمتری می‌سوزانید. ممکن است همه وقت طرفدار می کنم هر 3 هر دو 4 هفته یکبار این سیستم تمرینی شخصی را اصلاح دهید – دفعات، زمان، نوع بازی هر دو عمق. اجازه دهید هیکل ممکن است حدس بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ خواهد داد. متعدد اجتناب کرده اند متخصصان مطابقت اندام بر این باورند کدام ممکن است “گیج کردن” ماهیچه های شخصی همراه خود اصلاح ورزش اجتناب کرده اند خوب مونتاژ به مونتاژ بعدی ممکن است را مجبور می تنبل به همان اندازه شخصی را همراه خود درخواست شده است های ابدی در جاری اصلاح وفق دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی را افزایش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فلات ها جلوگیری کنید.

در حالی کدام ممکن است ممکن است روی موضوع شلوغی بافت عضلانی هستم، بیایید با اشاره به برجستگی صحبت کنیم. قابل دستیابی است به این سیستم پایبند باشید با این حال بافت بی انگیزگی کنید. به صورت جداگانه مثل خوب لجن است. {همه ما} به سختی انتخاب را دوست داریم. خوشایند، ممکن است معتقدم کدام ممکن است اصلاح همه عامل – هم در این سیستم ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در رژیم غذایی ممکن است – ممکن است همه عامل را متزلزل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه ممکن است را تجدید تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این هیکل ممکن است را به پاسخ یک بار دیگر وادار تنبل.

می توانید وعده های غذایی شخصی را اصلاح دهید. ممکن است چندین راه برای امتحان کردن این، شبیه دستور پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخه کربوهیدرات را در فینال بخش همانطور که صحبت می کنیم باقی مانده است هم در روز اشاره کردن می کنم. می توانید روزه متناوب را بررسی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره های ناشتا را اصلاح دهید، خوب پنجره 16/8 را برای تعدادی از روز هر دو خوب هفته انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تعدادی از روز 14/10 را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید 20/4 روز انجام دهید. هیکل ممکن است غافلگیر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ عامل شبیه دیدن یک بار دیگر پاسخ هیکل ممکن است را اجتناب کرده اند این مورد سطح نمی کشد. هنگام روزه داری متناوب، ساده مثبت شوید کدام ممکن است کمتر وعده های غذایی نمی خورید، اما علاوه بر این کمتر وعده های غذایی می خورید. علاوه بر این، مثبت شوید کدام ممکن است خوب وعده غذایی در پنجره وعده های غذایی مصرف کردن ممکن است برای تحمیل بافت سیری کافی {است تا} هیکل ممکن است بداند کدام ممکن است گرسنه نمی‌شوید. در هر مورد دیگر، هدف را شکست می دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل ممکن است به جای آن سوزاندن چربی، آن را محافظت می تنبل.

خواه یا نه فرآیند مورد کنجکاوی ای برای ضرب و شتم فلات هر دو اجتناب اجتناب کرده اند رژیم غذایی/بازی دارید؟