کرمانشاه در مسابقات خرد کردن قهرمانی آسیا 2 مدال کسب کرد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند کرمانشاه، مسابقات خرد کردن قهرمانی آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه در پاتایا تایلند برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهلا بهروزراد در مدرسه VL3 گردنبند برنز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدرسه KL3 مدال نقره کسب کرد.

بهروزراد در مدرسه VL3 همراه خود زمان 1:19.516 دقیقه به مدال برنز کف دست کشف شد.

{در این} مسابقات نمایندگان ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقدماتی مدال این دسته برای بانوان ایرانی است.

قهرمان گرانقدر کرمانشاه در فینال KL3 همراه خود زمان 50.840 ثانیه دوم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال نقره رسید.

{در این} مسابقات نمایندگان ازبکستان مقام اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان قزاقستان، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایلند مقام های سوم به همان اندازه پنجم را به شخصی اختصاص دادند.

نوک نامه / ص
این را برای صفحه اول سریع دهید