کره شمالی برای اولین بار در 5 سال قبلی یک موشک بالستیک قاره پیما را آزمایش کرد


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، رسانه دولتی کره شمالی گزارش داد کدام ممکن است کیم جونگ اون، رئیس جمهور این ملت شخصا اصل آزمایش نوع جدیدی اجتناب کرده اند ICBM را صادر کرده است.

ساعاتی پیش دارایی ها خبری گزارش دادند کدام ممکن است کره شمالی موشک ICBM جدیدی به تماس گرفتن Hwasung-17 را آزمایش کرده است.

خبرگزاری مرکزی کره (شبکه مکان مناسب کره شمالی) ادعا کرد: آزمایش آزمایشی موشک بالستیک قاره پیمای هواسونگ-17 توسط نیروهای راهبردی کره شمالی در 24 مارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرماندهی مستقیم کیم جونگ اون به پایان رسید.

آن تمام شده است…
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید