اختراع 25 تن شیر خشک قاچاق در محور زابل – زاهدان


مرتضی جوکار همانطور که صحبت می کنیم در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار فارس در زاهدان اظهار کرد: روز قبل مأموران انتظامی شهرستان “زاهدان” در ایستگاه بازرسی «کوله سنگی» در محور «زابل – زاهدان» هنگام مدیریت خودروهای عبوری به حداقل یک تجهیزات خودروی تریلی حامل بار نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان افزود: مأموران انتظامی پس اجتناب کرده اند خودرو در بازرسی اجتناب کرده اند آن 25 تن شیر خشک گمشده مجوز حمل را اختراع کردند.

این مقام ارشد انتظامی در استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان تصریح کرد: قطعا ارزش آن را دارد محموله اختراع شده توسط متخصصان اداره گمرک 13 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطر نماد کرد: {در این} اتصال عالی شخص متخلف ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تشکیل پرونده به مراجع قضائی راه اندازی شد شد.

جوکار همراه خود ردیابی به اینکه پدیده قاچاق کالا بر پیکره اقتصاد ملت ضربه می زند، اجتناب کرده اند ساکنان خواست هرگونه اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش شخصی را درخصوص ورزش غیر قانونی قاچاقچیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتکار کنندگان کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودجویان مالی همراه خود تصمیم 110 در اختیار پلیس بگذارند.

انتهای پیام/3139
این مطلب را برای صفحه اول هدایت کنید