گالری نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر خیابانی مهران


عبدالمالک شنبه زاده، مدیرکل میراث، زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان ایلام عصر بلافاصله در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در ایلام اجتناب کرده اند سازماندهی نمایشگاه نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر خیابانی مهران واقع در جاده امام خمینی(ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سازماندهی این نمایشگاه خبر داد. اظهار داشت: آخر نوروز سرزنده است.

وی اظهار داشت: {در این} نمایشگاه اتاقک های مختلفی اجتناب کرده اند جمله گلیم، جاجیم، بافندگی، چرم دوزی، سفال، غذاهای بومی، شیرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر صنایع دستی سرزنده در مهران برپا شد.

مدیرکل میراث، زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی ایلام اظهار داشت: این جشن ها جایگزین مناسبی برای حاضر محصولات ساخت شده در استان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند این صنعتگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان حمایت پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلاتی صورت گیرد.

وی دقیق کرد: {در این} نمایشگاه گروه تئاتر خیابانی {در این} وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محل یادمان گلاویزان حاضر هایی همراه خود موضوعات مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجرا می تنبل.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید