گزارش های اولیه از شلیک پهپادهای اسرائیلی بر فراز دره بقاع وجود دارد.


به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش های اولیه حاکی از آن است که سامانه دفاعی حزب الله لبنان یک پهپاد اسرائیلی را بر فراز دره بقاع هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش های اولیه، حزب الله این پهپاد را هدف قرار داده است.

در حال تکمیل…
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.