افزایش همکاری ترانزیت در آسیای مرکزی


به گزارش خبرنگار جهان ای خبرگزاری فارس، نخستین قطار کانتینری ترکمنستان همراه خود موفقیت اجتناب کرده اند طریق قزاقستان رفتن کرد.

کانتینر 42 فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل فوتی پر اجتناب کرده اند گچ اجتناب کرده اند ایستگاه آک یایلا در ترکمنستان حرکت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شکاف 4150 کیلومتری اجتناب کرده اند مرز قزاقستان رفتن کرد.

در قزاقستان، قطار اجتناب کرده اند گذرگاه مرزی Serkhtyaka-Bulashak به Altinkul-Khorgos رفتن می تنبل.

مورد نیاز به اشاره کردن است این چالش به طور مشترک توسط نمایندگی راه آهن ترکمنستان، وسط بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید لجستیک ترکمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی اکسپرس قزاقستان همراه خود هماهنگی همراه خود چین انجام شده است.

پیش بینی {می رود} کدام ممکن است پیوستن زمینی جدید جایگزین های بیشتری را برای همکاری بین راه آهن ترکمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قزاقستان فراهم تنبل.

حدس و گمان به جریان کالا در بلند مدت افزایش یابد.

نورلان ایگبایف، رئیس قزاقستان اکسپرس اظهار داشت: «قطار کانتینری به طور مشترک حرکت خواهد کرد.

جاده کانتینری اجتناب کرده اند ترکمنستان به چین به لطف استفاده اجتناب کرده اند راه آهن قزاقستان-ترکمنستان-ایران کدام ممکن است شاخه ای اجتناب کرده اند کریدور بار در سراسر جهان شمال-جنوب است ایجاد شد.

نوک نامه / h
این را برای صفحه اول توصیه دهید