۸ خودروی چوتی بوشهر/ ۱۱ میلیارد ریال کلای قجک دستگیر شد


به گازارش خبرگزاری فارس از بوشهر، سردار حیدر سوسانی فرمانده انتظامی آستان بوشهر عصر امروز در مجموعه خبرنگران ایزهار دشت: زیر نظر من شعبانروزی معمور انتظامی زمین تخلاق ظهر هیمه زمینها برو خشت وانشته دشت.

فرمنده انتظامی آستان بوشهر افزود: راس و بایش ادامه محور و مکان های دور راستی برخورد با قچک کالا یک ماموریتی است که مهم ناروی انتظامی است و آنجا که راستا خودروهای حامل کالای قجاق و متحرک آن را متوقف می کند و تصمیمی است که ندارد. پشتیبانی قانونی

جایگاه انتظامی ازهر کرد کجاست: در منظر دوئل با قچاققیان و پاسداشت نسل داخلی 8 دستگاه خودروی سواری چوتی دارنده انواع کلای قجاق در جریان عملیات محله ماوران شهرستان دیلم شینسایی. و دستگیری ها

چه فرقی بین دو نوع خودروها مقصد استانبول مرکزی، حالت تردید، رام کردها، اعلام قوم کرد: نوع زائر، نوع کلای، قچاق، نوع از کفش، «پارچا»، «پوشک» و «گُردو»، «گردو»، «دعا» شادک؟

سوسانی گفت: محور مواصلاتی بندر دیلم باترین، بری، گذر خودروهای حامل بار قچک، استانهای همجوار، آست مرکزی، تمام ساعی، و محل تماشا، پا همکاری، حمدلی مردم و دیگر سازمانهین به هم متصل می شوند. به تاونده.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست