120 میلیارد تومان برای بهسازی مقبره الشعرای تبریز اختصاص یافت


به گزارش خبرگزاری فارس، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ که اخیراً رئیس جمهور را در سفر به آذربایجان شرقی همراهی می کرد، با انتشار یادداشتی در فضای مجازی از بهسازی مقبره الشعرا و تکمیل تالار هنر تبریز خبر داد و نوشت: تاکید کردم. مساجد به عنوان شعار محوری حکومت مردمی در عرصه فرهنگ.

از برنامه های مصوب سفر هم گزارش دادم، 120 میلیارد تومان برای بهسازی مقبره الشعرا و 100 میلیارد تومان برای تکمیل تالار هنر تبریز.

اسدی طوسی، خاقنی شروانی، ذوالفقار شروانی، سیدمحمدحسین شهریار، عزیزخان مکری، شاهپور نیشا بوری، شکیب تبریزی، شمس الدین سجاسی، ظاهر فاریابی، قطران تبریزی، سلمان ساوجی، لسانی شیرازی، حمید الدین تبریزی، حمید الدین تبریزی، نصرالله تبریز، مهدی روشن ضمیر، میرزا طاهر، خوشنویس تبریزی، محمود مالماسی و جواد آذر از برجسته ترین تدفین های مقبره شعرای تبریز هستند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.