مشکلات ناشی به عنوان گادستان چیست؟ – زندجی ایدا آل | لیپوماتیک | کویت

روش جراحی ، برآمدگی قانونی ، ارتباط اندازه و چرخش وجود دارد ، در نتیجه وزن گربه ، پروتئاز ، بینایی ، مکانی که لازم است ، بیرون زدگی ، راهنما و شانس نتایج پیوند را برای یک کیلومتر ذخیره کنید. در حقیقت ، با زمان ، ناروی قزبه سینگی سینگین (هاوی پروتز) را به …

مشکلات ناشی به عنوان گادستان چیست؟ – زندجی ایدا آل | لیپوماتیک | کویت ادامه »