3 گام آسان برای افت پوند فوری

اگر توانایی نیاز بزرگی ندارید، گرسنگی باعث تبدیل می شود کدام ممکن است به طور درست اجتناب کرده اند این این سیستم ها بازو بکشید.

این سیستم 3 مرحله ای کدام ممکن است آرزو می کنم برای شما ممکن است ترسیم کنم …

• اشتهای شخصی را به میزان قابل توجهی کاهش دهید

• ارائه می دهیم این امکان را می دهد کدام ممکن است با بیرون گرسنگی فوری وزن کم کنید

• سلامت متابولیک شخصی را همزمان افزایش بخشید

همه این راه ها توسط تحقیق آموزشی پشتیبانی می شوند

مرحله 1 کاهش بلعیدن قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاسته است

مهمترین بخش کاهش بلعیدن قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاسته است. این داروها در غذاهایی کشف شد می شوند کدام ممکن است ترشح انسولین را تا حد زیادی تحریک می کنند. اگر قبلا نمی دانستید، انسولین هورمون بی نظیر ذخیره چربی در هیکل است.

هنگامی کدام ممکن است انسولین مقیاس را کاهش می دهد، چربی زمان فوق العاده ساده تری اجتناب کرده اند ذخایر چربی خارج تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس هیکل به جای آن کربوهیدرات آغاز به سوزاندن {چربی ها} می تنبل. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مزایای برتر کاهش انسولین اینجا است کدام ممکن است کلیه‌های ممکن است سدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب اضافی را اجتناب کرده اند هیکل ممکن است خلاص شدن از شر می‌کنند کدام ممکن است نفخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن غیر حیاتی آب را کاهش می‌دهد.

کاهش وزن به همان اندازه 10 کیلو هر دو تعدادی از برابر تا حد زیادی در هفته اول وعده های غذایی مصرف کردن به این راه غیرمعمول نیست. هم چربی هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم وزن آب همراه خود کاهش بلعیدن کربوهیدرات، انسولین شخصی را کاهش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور خودکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون بافت گرسنگی آغاز به اکتسابی انرژی کمتری خواهید کرد.

جاده پایانی: همراه خود بردن قندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاسته ها اجتناب کرده اند رژیم غذایی، مرحله انسولین ممکن است مقیاس را کاهش می دهد، اشتهای ممکن است را اجتناب کرده اند بین می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود با بیرون گرسنگی وزن کم کنید.

مرحله 2 بلعیدن پروتئین، چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات است

هر منصفانه اجتناب کرده اند وعده های غذایی ممکن است باید شامل تأمین پروتئین، تأمین کم کربوهیدرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین چربی مفید باشد. اگر وعده‌های غذایی شخصی را به این انجمن بسازید، به طور خودکار بلعیدن کربوهیدرات‌ها را به محدوده پیشنهاد‌شده ۲۰ به همان اندازه ۵۰ خوب و دنج در روز می‌رساند.

در همین جا برخی اجتناب کرده اند دارایی ها پروتئین معرفی شده است شده است:

گوشت – گوشت، مرغ، بره خوک، بیکن

ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای دریایی – سالمون، قزل آلا، میگو، خرچنگ دریایی

تخم مرغ – امگا 3 هر دو تخم مرغ های مرتعی بهتر از هستند

مصرف کردن پروتئین کافی برای افت پوند فوق العاده ضروری است. مصرف کردن بخشها کافی پروتئین آرم داده است کدام ممکن است متابولیسم را بین 80 به همان اندازه 100 انرژی در روز افزایش می دهد.

رژیم غذایی سرشار اجتناب کرده اند پروتئین علاوه بر این ممکن است ایده ها وسواسی با اشاره به وعده های غذایی را به همان اندازه 60 نسبت کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نیاز به مصرف کردن میان وعده در اواخر عصر را به نصف کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شود بافت سیری کنید به منظور که به طور خودکار حدود 441 انرژی کمتر در روز می خورید. این فقط همراه خود افزودن پروتئین به رژیم غذایی است.

وقتی صحبت اجتناب کرده اند افت پوند تبدیل می شود، پروتئین سلطان داروها مغذی است.

در همین جا تعدادی از الگوی اجتناب کرده اند سبزیجات کم کربوهیدرات موجود است…

• کلم بروکلی

• اسفناج

• گل كلم

• کلم پیچ

• کلم

• آبجوش بروکسل

• چغندر سوئیس

• کاهو

• خیار

• کرفس

مشخص شوید کدام ممکن است بشقاب شخصی را همراه خود این سبزیجات کم کربوهیدرات پر کنید. ممکن است می توانید از اجتناب کرده اند آنها را با بیرون بلعیدن بیش اجتناب کرده اند 20 به همان اندازه 50 کربوهیدرات خالص در روز بخورید. رژیم غذایی متشکل اجتناب کرده اند گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات، شامل تمام فیبر، ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی می خواست ممکن است برای بهزیستی است.

تعدادی از الگوی اجتناب کرده اند دارایی ها چربی عبارتند اجتناب کرده اند …

• روغن زیتون

• روغن نارگیل

• روغن آووکادو

• کره

• پی، چربی حیوانی

5 وعده غذایی متعادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک در روز بخورید، اگر گرسنه از حداکثر، می توانید منصفانه وعده غذایی 6 را اضافه کنید.

اجتناب کرده اند مصرف کردن چربی اجتناب نکنید. ممکن است پیشنهاد می کنم سعی نکنید همزمان همراه خود کربوهیدرات کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی کم بخورید، این اصل العمل برای فاجعه است. ارائه می دهیم بافت پریشانی می دهد.

بهتر از چربی پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پز برای ما روغن نارگیل است، این روغن سرشار اجتناب کرده اند چربی های مفید است کدام ممکن است ممکن است به افزایش متابولیسم ممکن است کمک تنبل. هیچ دلیلی برای اجتناب اجتناب کرده اند چربی های خالص {وجود ندارد}، متنوع اجتناب کرده اند تحقیق جدید آرم داده اند کدام ممکن است این {چربی ها} تحت هیچ شرایطی خطر بیماری قلبی ممکن است را افزایش نمی دهند.

جاده آخر: در هر وعده غذایی منبعی اجتناب کرده اند پروتئین، سبزیجات کم کربوهیدرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی مفید بلعیدن کنید. او ممکن است را در محدوده 2 به همان اندازه 50 خوب و دنج کربوهیدرات مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله انسولین را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه می دهیم امکان می دهد به سادگی چربی بیشتری بریزید دور.

مرحله 3، وزنه زدن را 3 بار در هفته آغاز کنید

برای افت پوند نیازی به بازی ندارید، با این حال برای فواید فراوان بازی پیشنهاد تبدیل می شود. برای بهتر از نتیجه، ¾ بار در هفته به تجهیزات گلف بروید، تمرینات خوب و دنج انجام دهید، تمرینات قدرتی انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به سختی تمرینات قلبی انجام دهید.

همراه خود حمل کردن وزنه عضله سازی خواهید کرد کدام ممکن است ارائه می دهیم امکان می دهد انرژی بیشتری را البته است بریزید دور. بدون در نظر گرفتن توده عضلانی بیشتری داشته باشید انرژی بیشتری می سوزانید. وزنه برداری علاوه بر این اجتناب کرده اند تنبل شدن متابولیسم ممکن است جلوگیری می تنبل.

اگر وزنه زدن برای شما ممکن است انتخاب ای نیست، هر دو اگر نیازی ندارید به این مهم دست یابید، می توانید به برخی اجتناب کرده اند تمرینات قلبی معادل دویدن، شنا، جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیز ظاهر شد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ارائه می دهیم {کمک می کند} انرژی بریزید دور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن هیکل شخصی را کاهش دهید.

رژیم لاغری سریع