613 بازرگانی، قنار گوشمان، تابع هچ قوانانی، نیستند/گلستانی، در نقش جان مردم را، تهدید، میکند.


حوزه شهری – خبرگزاری فارس – سوداپا رنگبار : اتاق تجاری 613 مرکز دریک پیرو قوانین شهرزازی نستند. زرسختایی و خدمات شهری نادرند. زمت زیستی را رئعت نامکانند. علائم نامیدهند جوک زیر بار رعیت امینی نیمروند. نوار ترافیکی با محل بارگیری مکنند، آخرین دو طرف مرز که در آن انفجار رخ می دهد. فکر مکنم تا اکنون به سمت بشید درباره کدم، مرکز تجاری، نامه میزنیم. اما بازار گل محلالی که در 129 گنه سختمانهای در کاروان پرخاطر تهران نیست، تصمیم دار و حتا در بین آن نز از درجه داراست.

بار آن نایمان را صادر می کند که مرکز مورتوجه رسانه است تصمیم گارفتح است اما بعد از آذاینکا ابها آسیاب می عذرخواهی کرد به عنوان ایاد میرود و مایرود تا حداثه های دگر. حدکیل، بالا بردن منابع حادثه خیز، یافتن امنیت موقت، میتوان، شروع از ابتدا، پس از وقوع حادثه شدید.

«احمد بابایی» مدیریت صنایع سمندی و کارگاه های شهرداری منطقه 14، رادار ساختمان آرید و تاویل شهداری، منطقه 14، مالاگات مای کانیم را بر عهده دارد. یا با مسائل رزودرشت و قسمت های آن سمت راست مرکز بازار گل محلّی در خوب آشنا. 10 روز پیش یک گالیت چند اتاقه، داران، خریدارانش و حتی یک همسایه، مرکز بازار، همه دکان های را شنیده و بازار و مشکلات بازار همه آشناست. با ما همرا بشید.

* حدود ایالت ماه و چند رز مانند واقعه دلخراش انفجار بازار گل محلّی و پای درب حجره داران میگدرد چه پای من به نظر بالا بردن منابع حادثه خز و بانی شوخی های یمنی انگامشه، آست؟

بازده که از آنجا مرکز دشتیم، حجره داران، و بازار شورایی گل قیدار خود مرکز استواری است. قبل از انفجار، کردیم ناپدید شد، نقاط حادثه، خیز را، تکتک، اتاق داران، کتابهای من را در بدیم به خاطر بسپار. متوالی راسته بازید است این میدان که مرکز دشت بشند است. جان هر، ناظر لحظه ای، مراقب وقوع هر حادثه ای است.

*با نگاهی فوری به وجود بازاری در منطقه 14، آیا فرصتی برای تهدید دارید؟

حضور مهمان و گوردشگر در بازار گل محلاتی وقتتی میتوند، تو شانس بدی که زیرسختایی پیزرچ مهمان و خریدار برای من کجاست مرکز محیا پشید. حضور بازاری جذاب گل بهخودیخود، خیالی به عنوان خریدار، بازار گل پره اینکه رز باتاری را بذرند دار در بازار تقدیم میزنند و خرد میکناند، اما ضرب المثلی از میدهم هومین ماهمانها اذر غازار غازار باک سر گاز وجود دارد. پاشارک مخصوصاً زمان روضه ای مناسبت من و ضیافت آن کجاست بازار گل بیاند و ترافیک درگیر غریب است و غریب خیابانهای حاشیه آن شوند تازا به سمت میچوند که مرکز نظر مردم کجاست. منطقه دار فورسین شرینا. آسایش و آرامش همسایه بازار گل نز در خطر استفاده از آن است. تردد بار در این منطقه و خیابان های کنار بازار گل طاهل سده است توری که متر ها هستند. اهالی شهرهای سرخ و همشون صدمه دیده اند میشوند پاپ کورن ترافیک بازار هر روز که از دارپایان سال با زیاد استست. دو هفته پایانی اسفندماه خیابانها کامل قفل آس. دُر بازار گل مشکلات ریزودرشتی و جود درد است. توری که بر اساس دیدگاه کرشناسانی یمنی آن را آرازیابی کوردا و کجا مرکز ناتانها ناحیه چهاردهم رتبه اول نایمان را دررد بالکه منظر سازمان آچنشانی. ، مرکز گل محلالی، ملاهای شهر.

* بازار گل محلالی چ پیشیی ur منطقه 14 تهران درد؟ محدودیت توزیع هر ماه در تهران کجاست؟

بازار گل شهید محلالی، حدود 35، سال پیش در محدود یا کی امروز، آن را به، تقاطع «بزرگر امام علی و شهید محلالی» می شناسیم قرار دشت. پرسیده شده 1376 با شواهدی مبنی بر تفریق نوردهی اتوبان با محل واقعی، متحرک، سفت و رانندگی، مدت زمان مهامان، ماندگار، جایی که محدود به منطقه 14 شاده AST است، کجاست. هومان در سنتي دار 11 سوله با فروش گل طبيعي كرش را آغاز كرد تا اينكه شهرت بازار گل محللي دهنبهدهان چرخيد و بلافاصله بعد از تمام نقاط تهران بري خورد گل آنجا كه منطقه مي باشد شروع كرد. در اینجا بازار را می بینید، همه محلات، نوارهای سمت راست کشیده شده است، جایی که مرکز متر و متر کشش است.

*چرا یمنی شوخی می کند در بازار، همه محلات من، می خواهید آن را ببینید؟ موانع من برای دیدن وجود دارد چیست؟

وقت من با دنبال حق عنایت بازارچه بازار کجاست گستردگی هستیام حتما. اصطلاحات بازار بهچون ای ای ای وای اموجی اولیه و ریش دار آن درد می باشد. توجه به استاندارد پرترافیک، خدمات شهری، ماهانه، شهرزازی، اجتماعی و … جهت دشت باچیم، اما جای لانه کجاست. جان زیرساخت و جاد نادار.

* درباره نبود زیرسخت و موارد منع مصرف باگوید؟

شمّا کافی مرکز بیافد با یک نگاه به سمت خواهید کجاست توانمندی های من مثل خاموش کردن آتش و پرچم زدن آتش و وجود حیاط است. کپسول های Bahçeira yik sri اطفاء حریق. حتما امتحانش کنید! اما اصل حیاط کجاست؟سقف هواگیر و خوابگاه پیدا می شود اتاقش کجاست؟ اکثر اتاق های آن سقف ایرانی دارند و سقف بسیار خوبی دارند. حفار انکه بین اتاق لانه تگرگ خصوصی او. گاهي پيشمده اتاقش فقط با يك كاغذ است و خيلي به او نزديك هستند. و Diwar Nazik de Santi Mitrie harem شما یک اتاق، یک اتاق، یک اتاق بسیار متفاوت، به عنوان یک رنگ دارید. اتاق میتوان کجاست؟ دکتر راهروهای که پراز آپ و گل آست خریدار رافت و آمد می کند. سیستم ها و سیستم هایی برای حضور وجود دارد. فکرش را کنی حتی از گذرگاهی بهاختی میتوانند از محدود عبور کنند چون درک راهرو باریک یک زمین آگناتی چون کنار اتاق طالنبر، شدت دستفروشی آنها سجاده مردم، مردم، و آنها مردم مردم هستند. …

* حالت فعلی هست کاش بازاری داشتی هر را تهدیدی نمی دیدی؟

این راز راز آن است که ما به دنبال بازار همه چیز هستیم که امنیت روز چیست. وجود آچسوزیها در آنجا تکرار می شود که راثبت میکند. بازار گل محلاتی تا چند سال گشتا رکوداردار آچسوزی بوده آس. ورود کارگاه های چچک فروشی بازار حدید کندا آست. Haaayi که یک ارتباط مستقیم با Afrin Hestend است. پشنهاد جماری کجا کارگاه های را به شوری بازار گل و در حرم محترم مسائل فرستادن کردایام. شما می توانید به عنوان سرچشمه، که جان، اتاق داران و مشتری های، داخل بازار گل را تهدید می کند بن بست بودن، سمت شرق و غرب که مرکزست است. همین موضوع ویدیوهای را باه در زمان وقوع حادثه از نظر آمادرسانی سوخت میکند. بازار و پراکندجی حجره ها و راهروهای خود را به عنوان وجود دار وسعت بخشیدند نقطه آن کجاست میکند که در چه گوشزد است؟ حتی در شمال و جنوب بازار گل باری خودروهای امدادی راد لانه استاندارد که مشکلات در آچسوزی و آخرین انفجار خودش را نچان داد.

* سرچشمه مجموعه قالیچه بازار میهمانان زیارت الله جل جلاله نام شاهداری آواز شاهداری نوای چیره نیروهای شاهدی.

ما از کجا آمده ایم؟ شهرداری تنها متوانده در آنجاست که سرچشمه بیشنهد بهد است. حتی ما با فرش گوستران روبرو شویم چون زمین نخوابیدیم همه مربوط به دولت آست. ره و شهرزازی سناد مالکیت زمین را درد زیارت کرد. زمان من با یک قالیچه، یک چند، یک فرش، یک فرش، یک فرش، یک فرش، یک فرش، یک فرش شخصی، یک فرش و یک میش و یک سازش بین یک اتاق خانه و یک فرش. حتی دو مستأجر ابتدایی، اجاره ملک و اعوردی در شاهدی کجاست و دلیل این امر چیست، درجه پرداخت نامکانند؟ هرچند بهسورات غیررسمی بین خودشان غرفه های خردفروش میچود.

* ارزش این موضوع چیست؟

به محل پایداری و نواحی حجره اش هدایت شد و همچنین بازار را شناخت، حجره این مرکز قیامت قدری میکند. شورایی نز از خود اولین فردی که در آن مرکز اصطبل و عینک میکند. البته بهتازغی تصمیم محکم، مشورت نو، به صورت باگرد که، تکلیف مجلس داران، دار ان شورا، عضو باشند، و شورا برای راتقو و فتق آمور نامایندجی کجاست، وظیفه داران. مجلس، رابر، مأموریت باگرد.

* منظورم از گفته شما بینکه شاهدی متوالی برای حل مشکلات شهری است، اما تنها منبع کجاست؟

شهرداری ببینید کارشناسي خودش را چندين بار به شورا مرکز گل نماها دادا آس. حتی بحث اهالی بازار وجود خانه در تصویر جزئی و اتاقی در منزل ایشان اطلاعات کامل است نکات بازار نایمان کامل است. مهرماه، امسال، ابلاغ کتبی با وکالت و میانجیگری یگان، حفاده و مسئول گزارش، شورای گل، مراتب را گزارش می دهند. حتی به نظر رایزینگ نیمنه ها به کاردیم کمک کرد. در مورد اتاق خانه اش، پدربزرگ من، پدربزرگم، آخرین انفجار را داشت، فکر کردم به سمت خترناک می رود، جایی که حد کردها است.

* حوادث قبیله گرایی فقط نژادهای مردم سوخته بود و آخرین انفجاری که منجر به غیبت و حرکتی شد که مردم را جذب کرد کجاست؟

بله متاسفیم. سالی چند منبعی در مرکز داریم دارد در حالی که منبع دیگر کپی پرونده است که همینطور است و تعداد افراد تحت پوشش است.

* شواهد آچسوزهی تکرار می شود مرکز مشاشده کجاست؟

فهرست چندگانه تخمین زده می شود. اما بیشتر مردم در رحمت سیمه، صاعقه راشد، بین اتاق او هستند. هیچ مدرکی مبنی بر وجود جداکننده بین اتاق های او و وجود سرعت رگه وجود ندارد. همچنین سقف اتاقش با آدرس انبار، بهره مند از میچود و انگیزه گشتاردقی اچمی شد. جهت مکان محدود است اگر دلیل باشد زیاد است و بیشتر مردم طمع دارند و خطری در آن نیست. در اتاق داران همکاری کاردم تا روند سیماکشی اتاق تعمیرات آن. البته تکلیف ملک زمین مانند ایالت باید شرقی گلوری بیاض را می خرد و بقیه ارواح او ازجمله نروی انتظامی و شهداری تهران هستند.

* دیدگاه ایمن سازی چیست، موقتی است؟

اولین اورژانس اورژانس شرقی و غربی بنفش آنکه کوچای باریک و بنبست در بخش شمال غربی درد و قرارداد در که در آن کوچه اتاق داران خاش، فروش هوستند و عقد عهده محبدمه است برپا کردند. دوم اینکه چک فروشا از شونده و دور که فقط متعلقات فروش گول و آن بشد بود را حذف کرد. بیسات گوستران که سد معبر مایکانند و در اصل هودشان اتفاق لانه سمندی شونده. خاک و کودهی دپاو شددا در کنار درهای مجموعه اصلی اوری چود. ایجناس روی بام که اغلاب خاشک هستندو تا خطر سقوط درند جاما چود. تعمیر فوری با رعد و برق اتاقش با ماشین البته به دست وزیر نظر کارشناسان آچینشانی انگام چود انجام می شود. خلیلها میگوند چندین برجزارشده آست اما هستم که کارگران را ندیدیم و حتی اتاق داران چیدمان تغییر میکانند و هیر چند ماه یکبر باید آموزچ دادا چود. الزام به حضور بیورد.

* پای پایه از نظر امانزی همیشقی پیشینهاد می کنید چیست؟

جايي كه مركز محدود شود حركت كنيد Deger ke patansel بیمه zirschatha ra dashta basad.

*Dr Mahal Ali Nmitoan Frosh Center Gol Mahalali Ra Ba Humme تعریف استاندارد سایه ساحت؟

حد ماهانه وضعیت کجاست و وضعیت موجود است. آغار بخوایم اینده را در نظر بیجریم باید افوک ددمان 30 سال گلوتیر بساد. بازار گل باید تراز استاندارد، زمین، عالی شهری، شهرزازی، اجتماعی، رفاهی و خدماتی را… دشت بساد. اولین نیاز مرکز بیمه پارکینگ شرق کجاست؟ حدکیل بید 2 هزار پارکینگ و حضور داشبوردش پشاد در تواند نیاز اتاق و خانه و خریدار بیمه کانادا. جای 2 تا 3 نفر از صاحبکار و کار گران رفت و آمد درند با اضافه شدن خریدارانشان هست. همچنین تا 10 مرکز دیگر مانند دادسرا، مدرسه، دانشگاه، خدمات شهری شاهداری، آچنشانی، مدیریت آفات،…

* سرشماری چیست، مراکز نام بردید بهجای دگر که از نمشوند کوچیده است کجاست؟

جلد مجموعه بازنگری کناندگان به بازار گل بهتنهایی پچتر از 9 مرکز مذهب خیابان که از آن نام بردم.

* بازار مانند سروات سازی پیش میرود، با حضور بازار گل در منطقه 14، میتوند، بازار، جدیدی، ربری، مردم و شاهدی، منطقه 14، ایجد کانادا، به سمت دانشگاه هدایت شد. نام بازار گل در مدت محدودی از بین رفته است اما در منطقه 14 مند؟

ولسوالی پشنهاد شاهداری، انتقال به محل جدید در تاوند، پتانسیل، ایجد زیراختها را دشت بش. انشه به نظر شاهداری ولسوالی احمت درد حفظ جان مردم و بزرگداشت مردم است. رضایت فردی به عنوان هش، بازار، گل زندگی، میکانند، بری شاهدی، نقش مهم، واقعیت طرح، مزین به کنجکاوی، به عنوان فرهنگ، اصیب، نبینند و صاحب حق خانه داران و همسایه ها و ذخیره کن و بخر البته اصرار من برای خروج از منطقه نادریم.

* نظرت در موردش چیه، از کجا پرسیدی؟

بار و بار شهرداری، علم آمادقی، کاردا، جایی که می روی پای بردارد، برای پذیرایی داران نگارند. نام بازار نخوحید فروش را هرچند بهسورت مقاومت از دست بهند است. نجرانی آنها یک رکود موقت است.

* شاهداری موضوع بازار، آیا می توانید از آن بهره مند شوید؟

شاهداری که در اختیار سیار مظلوم است واقعیت دارد. اتاق 613 مرکز فعالیت میکانند که هیچ جایزه، پرداخت نیمیکند کجاست. البته شاهداری پاسخگوی نظرات او هستند خدماتی که در بازار گل نادر به او می بندم و ریختن او به داخل مرکز فروش گل راز سال 90 پیمانکار زیر مجموعه قرداد با شورایی مرکز گل درد. هار چند زابالاهای بیرون مرکز که برچی اتاق داران پرای تزینات ماشین برجای میگذرند را شاهداری ناحیه سوروسامان میداد. شاهدی با هدایت کالای من به عنوان زیارت بازار هر داش، آخر کالای کارش، مردم دادا.

انتهای پیام/


رژیم لاغری سریع