Bowflex Max Trainer در برابر این تردمیل – {کدام یک} برای شما ممکن است بهتر از است؟

خواه یا نه می خواهید بین Bowflex Max Trainer را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردمیل انتخاب بگیرید؟ Bowflex Max نوع جدیدی اجتناب کرده اند استپر بیضوی است کدام ممکن است در جاری حاضر فوق العاده مورد پسند است.

با این حال تردمیل باقی مانده است هم به طور معمول مورد پسند ترین نوع از کیت مطابقت اندام است – را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای کلیدی را نیز برای شما ممکن است به ارمغان می آورد.

پس چه چیزی برای شما ممکن است بیشتر است؟ در همین جا خوب مرور عمومی اجتناب کرده اند 5 تمایز کلیدی بین Bowflex Max Trainer را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردمیل معرفی شده است شده {است تا} ارائه می دهیم در انتخاب گیری کمک تدریجی:

انرژی سوز # 1

در همین جا Bowflex Max دارای شیوع است. در تحقیق {انجام شده} در آزمایشگاه Bowflex، معلم Max بنزین 2.5 برابر انرژی اصولاً اجتناب کرده اند خوب تردمیل (هر دو خوب معلم استاندارد بیضوی هر دو استپر).

به معنای واقعی کلمه هستند، مشتریان آزمایشی رایت کردند 600 انرژی در نیم ساعت. آن را همراه خود حدود 100 به همان اندازه 200 انرژی در نیم ساعت کدام ممکن است روی تردمیل می سوزانید (بسته به لاغر، سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره) ارزیابی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاًً تمایز دارد.

تاثیر شماره 2

یک بار دیگر معلم Max به خوبی به دست آورد تبدیل می شود. تردمیل ها (مخصوصاً روزی کدام ممکن است برای دویدن استفاده می شوند) ضربه های زیادی دارند. نیروی مفاصل ممکن است کدام ممکن است بر روی هارنس تاثیر می گذارد ممکن است به باسن، زانو، پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مچ پا فشار وارد تدریجی.

همراه خود این جاری، معلم Max تقریبا هیچ تاثیری ندارد از پاهای ممکن است پدال های متحرک را توقف نمی کنند. به معنای واقعی کلمه هستند، طبق مشاوره سازنده، دویدن بر روی تردمیل به همان اندازه 200 نسبت مؤثرتر اجتناب کرده اند ورزش بر روی Max است.

به همین دلیل اگر اصولاً آسیب پذیر آسیب دیدگی هر دو آتل ساق پا هستید، مکس خوب انتخاب برتر است.

شماره 3 انتخاب های علاقه/اشاره

این می تواند یک کراوات است – شاید همراه خود خوب تردمیل (بسته به مانکن) کدام ممکن است حاشیه از به سختی دارد.

در حالی کدام ممکن است معلم Bowflex Max همراه خود چندین ورزش خانه (اجتناب کرده اند جمله فضا تمرینی 14 دقیقه‌ای همراه خود عمق بالا) در کنار است، تردمیل معمولاً انتخاب‌های تمرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه بیشتری را در اختیار ممکن است قرار می‌دهد.

برای مثال، در کنسول، تردمیل هایی همراه خود اساس های خانه iPod، تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی خوب مرورگر شبکه پیدا خواهید کرد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، مانکن Max Trainer M5 دارای بلوتوث است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توانید نتایج شخصی را همراه خود اپلیکیشن آن‌ها همگام‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری کنید به همان اندازه ببینید چقدر پیشرفت کرده‌اید. به همین دلیل M5 قابلیت اشاره خوبی را حاضر می دهد.

#4 راحتی استفاده

تردمیل در همین جا خوب سود علاقه مند به دارد. قدم زدن روی تردمیل به قدری ساده است کدام ممکن است تقریباً هر کسی با بیرون برای درمان سن، وزن هر دو درجه توافق ممکن است آن را انجام دهد.

حتی وقتی به هیچ وجه بازی نکرده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیر آغاز کرده اید، می توانید اجتناب کرده اند تردمیل بیشترین استفاده را ببرید. آهسته آغاز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افزایش درجه مطابقت اندام گام به گام افزایش دهید.

Max-Trainer علاوه بر این ممکن است {به آرامی} استفاده شود – با این حال به سختی فشرده تر اجتناب کرده اند خوب ورزش آسان قدم زدن. علاوه بر این، این جنبش قابل دستیابی است برای اخیر واردان رفتار تدریجی.

شماره 5 بالاتنه

معلم Max در همین جا به دست آورد تبدیل می شود – با بیرون شک. واقعا هیچ راهی برای ورزش بالاتنه همراه خود تردمیل {وجود ندارد} تا وزنه های دستی بخرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حین قدم زدن اجتناب کرده اند آنها بیشترین استفاده را ببرید.

معلم Max دارای دسته های متحرک (خیلی شبیه دسته های بیضوی) است کدام ممکن است ارائه می دهیم {کمک می کند} بازوهای شخصی را ورزش دهید. آزمایشات در آزمایشگاه Bowflex آرم داده است کدام ممکن است بازوهای Max قفل می شوند 80 نسبت اصولاً توده عضلانی بالاتنه حتی اجتناب کرده اند خوب معلم استاندارد بیضوی.

به همین دلیل نکته بی نظیر Bowflex Max Trainer در مقابل همراه خود تردمیل چیست؟

خوشایند، اساساً ارائه می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه کدام ممکن است جستجو در آن هستید تعیین می شود. خوب تردمیل ممکن است خوب ورزش آسان همراه خود انتخاب های علاقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشاره فوق العاده لذت بخش ارائه می دهیم حاضر دهد. این می تواند یک انتخاب برتر برای افرادی است کدام ممکن است قبلا به هیچ وجه بازی نکرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیر آغاز به بازی کرده اند.

همراه خود این جاری، معلم Max تاثیر فوق العاده کمتری نسبت به تردمیل دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است انرژی بیشتری را در زمان کمتری بسوزاند. به همین دلیل نتایج افت پوند را در مکس سریعتر اجتناب کرده اند تردمیل {خواهید دید}.

علاوه بر این، می‌توانید خیلی دستی‌تر اجتناب کرده اند روی تردمیل، بالاتنه‌تان را بازی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مطابقت تن بدهید.

یک بار دیگر به نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیحات ممکن است تعیین می شود. صرف تذکر اجتناب کرده اند اینکه چه تصمیمی دارید انجام دهید، لطفاً وقت شخصی را صرف کنید، همراه خود سرعت شخصی پیش بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند آغاز هر این سیستم ورزشی همراه خود دکتر شخصی مراجعه به کنید. خیلی چشم انداز!